sobota, 21 kwietnia 2012

Liturgia papieska - bibliografie

W ramach zajmującego się liturgią papieską portalu Caeremoniale Romanum została otwarta nowa sekcja zatytułowana Bibliographies, w której umieszczane będą wszelkie (najczęściej ułożone tematycznie) bibliografie, bądź to znajdujące się w sieci internetowej, bądź to umieszczone w poszczególnych dziełach i publikacjach. Dostępna jest także lista ogólnej bibliografii dzieł drukowanych zgromadzonych przez redakcję portalu (wiele z wymienionych pozycji jest dostępnych na stronach CR w formacie pdf).

Z artykułu wstępnego, otwierającego nową sekcję:
Należy nadmienić, że przedstawione publikacje i dzieła w żadnym wypadku nie wyczerpują dostępnej bibliografii, a są jedynie skromnym zaczątkiem do poważnych studiów nad liturgią sprawowaną przez kolejnych mężów wybranych przez Chrystusa, by paść Jego owce oraz dzierżyć klucze Królestwa Niebieskiego.

Pozostaje tylko do powiedzenia, iż: w naszym zbiorze nie uwzględniono dzieł opisujących, czy odnoszących się do liturgii papieskiej w sposób pośredni; w przypadku ksiąg liturgicznych oraz artykułów zasygnalizowano wyłącznie najważniejsze lub najbardziej znane pozycje; niejednokrotnie w podanych publikacjach można odnaleźć dalszą, niekiedy niezwykle bogatą bibliografię.
Całość tekstu można przeczytać na portalu CR.