sobota, 31 marca 2012

Pomoce modlitewno-liturgiczne na Wielki Tydzień i okres wielkanocny

Prezentujemy materiały przygotowane przez pana Andrzeja Skurdo, które mogą zostać wykorzystane przy przygotowywaniu liturgii i modlitwie w nadchodzących dniach Wielkiego Tygodnia i okresu wielkanocnego:
Udostępniamy także teksty homilii brewiarzowych na wcześniejsze okresy roku liturgicznego: Adwent, Boże Narodzenie, okres po Objawieniu i Siedemdziesiątnicy i Wielki Post

Wszelkie zauważone błędy i nieścisłości w tekstach prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres mailowy autora opracowań.

===
Zachęcamy także do zapoznania się z opracowaniem pana Przemysława Kubisiaka, zawierającym krótki rys historyczny Niedzieli Palmowej i opis ceremonii tej niedzieli w rycie prostym  przygotowanym na podstawie Ceremoniału Obrzędów Wielkiego Tygodnia o. Franciszka Małaczyńskiego OSB z 1958 roku.