wtorek, 27 marca 2012

Liber notarum - Jan Burchard

Portal Caeremoniale Romanum udostępnia w jednym miejscu różne, a jednocześnie kompletne i uzupełniające się (w szczególności chodzi tu o komentarze wydawców) edycje Diarium („Dziennik”) – nazywanego także powszechnie Liber notarum („księga not”) – spisanego przez jednego z najsłynniejszych papieskich mistrzów ceremonii, Jana Burcharda.  

Zbiór obcojęzycznych tekstów uzupełnia artykuł dotyczący życia i dzieł dokonanych lub przypisywanych temu znanemu ceremoniarzowi (w języku francuskim).