czwartek, 16 lutego 2012

Święcenia subdiakonatu, akolitatu i egzorcystatu w FSSP

W ubiegłą sobotę, 11 lutego A.D.2011 Seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Wigratzbad przeżywało uroczystości związane z udzieleniem niższych i wyższych święceń kapłańskich 33 klerykom z różnych zakątków świata.

W Seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Wigratzbad znów pojawiła się okazja do wspólnego świętowania. Kolejni klerycy przyjęli w ubiegłym tygodniu święcenia ostiariatu, egzorcystatu i akolitatu oraz subdiakonatu. Wśród nowowyświęconych akolitów i egzorcystów znalazł się polski kleryk – Łukasz Joniak oraz Jean de Leon Gomez, jeden z zagranicznych uczestników Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp2011.

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godz. 9.00 rano. Szafarzem święceń był bp Juan Ignacio Arrieta, sekretarz Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w Kurii Rzymskiej, biskup tytularny Civitate. Warto podkreślić, iż celebrował on Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego po raz pierwszy, jednak jak relacjonują uczestnicy Liturgii ksiądz biskup był pod ogromnym wrażeniem starszej formy Mszy Świętej i wyraził chęć odprawienia jej ponownie. Funkcję diakona pełnił ks. Jean-Laurent Lefèvre, subdiakona – ks. Stefan Reiner, manduktora – Rektor Seminarium, ks. Franc Karl Banauch, a o kształt całej Liturgii zadbał ceremoniarz – ks. Christian Jäger.

  
W pierwszej kolejności udzielono święceń ostiariatu. Zgodnie z „Pontificale Romanum” biskup podaje kandydatom na ostiariuszy klucze do kościoła, których każdy z nich dotyka prawą ręką. Obrzędowi temu towarzyszą słowa szafarza: „Bądź [działaj] jako odpowiedzialny przed Bogiem za rzeczy strzeżone pod tymi kluczami.” Po tym geście, ostiariusze prowadzeni są przez archidiakona do drzwi kościoła, aby tam symbolicznie otworzyć i zamknąć wrota do Przybytku Pańskiego. Od tej chwili stają się stróżami nie tylko widzialnego kościoła, ale również chronić mają Świątynię Ducha Świętego w sercach ludzi, otwierając je dla Boga a broniąc przed dostępem demonów.


Święcenia akolitatu i egzorcystatu zostały udzielone rocznikowi kleryka Łukasza Joniaka jednocześnie.  Zadaniem akolitów podczas Liturgii jest m.in. podtrzymywanie światła świec podczas śpiewu Ewangelii, a także jak wskazuje św. Tomasz z Akwinu w swej Sumie Teologicznej „podawanie materii Sakramentu”. Na znak tych powinności wyświęcani akolici otrzymują lichtarze ze świecami oraz ampułki mszalne – odtąd ich zadaniem będzie także napełnianie ampułek winem i wodą, i podawanie ich subdiakonowi podczas Ofiarowania. Otrzymane święcenia egzorcystatu pozwalają nowowyświęconym na wkładanie rąk na opętanych, aby uwolnić ich od wpływu złego ducha, ale także, podobnie jak w przypadku np. ostiariatu, nakładają obowiązki organizacyjne ważne dla funkcjonowania wspólnoty, np. troskę o wodę święconą.


Grono księży Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra powiększyło się tego dnia także o nowych subdiakonów. Podczas gdy Nowowyświęceni leżeli w pokorze na posadce w prezbiterium Sanktuarium Maryjnego w Wigratzbad, Schola Seminaryjna śpiewała Litanię do Wszystkich Świętych wzywając ich pomocy i wstawiennictwa.


Uroczystość odbyła się jak zwykle we wspaniałej wspólnotowej atmosferze, o którą zadbały Władze Seminarium, sami klerycy, a także zaproszeni goście, m.in. rodziny i przyjaciele nowowyświęconych. Podczas święceń obecny był Generał Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra – ks. John Berg, nie zabrakło także księży i zakonników z wielu tradycyjnych zgromadzeń i wspólnot. Wśród gości z Polski, którzy przyjechali, aby wspólnie świętować przyjęcie święceń przez kl. Joniaka znalazło się wielu księży, którzy regularnie celebrują Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w swoich parafiach. Po skończonej ceremonii wszyscy udali się na obiad, wydawany tradycyjnie z tej okazji przez Władze Seminaryjne. Bp Juan Ignacio Arrieta, wraz z Rektorem Seminarium i Generałem Bractwa osobiście podchodził do stołów Nowowyświęconych, aby z każdym porozmawiać chwilę i pobłogosławić.


Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator corocznych Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp składa wszystkim Nowowyświęconym, w szczególności kl. Łukaszowi i kl. Jeanowi, serdeczne życzenia matczynej opieki Najświętszej Marii Panny i wstawiennictwa św. Józefa oraz zapewnia o modlitwach w ich intencji, oczekując jednocześnie na kolejne radosne uroczystości święceń kleryków związanych z Letnimi Zjazdami Integracyjnymi Tradicamp.

Nowowyświęceni ostiariusze:
- Pierre de Bodard
- Pierre-Emmanuel Bonnin
- Antoine du Cauze de Nazelle
- Sebastien Damaggio
- Martin Danielou
- Simon Gräuter
- James Mawdsley
- Gregor Pal
- Louis-Marie Parnaudeau
- Michael Parth
- Cyrille Perret
- Moritz Raiser
- Christian Skaaren

Nowowyświęceni egzorcyści i akolici:
- Laurent Boyer
- Jacques Breton
- Joseph de Castelbajac
- Philipp Faschinger
- Łukasz Joniak
- Louis Le Morvan
- Jean de Leon Gomez
- Alexandre Marchand
- Xavier Proust
- Come Rabany
- Elvis Ruiz Silva
- Daniel Strittmatter
- Ladislas Sütterlin

Nowowyświęceni subdiakoni:
- Hubert Coeurderoy
- Charles Gauthey
- Andre Hahn
- Bertrand Lacroix
- Pierre de Montlaur
- Juan Tomas
- Gregoire Villeminoz

Tekst i zdjęcia: Jakub Hejduk, Fundacja Inicjatywa Włodowicka