poniedziałek, 13 lutego 2012

Rubryki Mszału Rzymskiego


Dzięki uprzejmości naszego czytelnika, pana Jonasza Chudobskiego, publikujemy przetłumaczone na język polski rubryki Mszału Rzymskiego z 1962 roku. 

Wszelkie dostrzeżone błędy i nieścisłości tłumaczenia prosimy zgłaszać drogą mailową bezpośrednio do autora tłumaczenia