wtorek, 28 lutego 2012

Książki o Mszy trydenckiej w każdym seminarium!

Zapewne pamiętają Państwo naszą bożonarodzeniową akcję Tradycyjna Paczka dla Kleryka? Dzięki Państwa wsparciu przesłaliśmy w sumie 70 cennych paczek dla kleryków, młodych księży, a także do Seminarium Duchownego we Lwowie. W czasie Wielkiego Postu chcemy zaprosić Państwa do podobnego wspomożenia. Tym razem chcielibyśmy przesłać naszą paczkę do bibliotek seminaryjnych. Wysyłaliśmy już ofertę do wszystkich seminariów wyższych w Polsce. Nasze cenne książki zakupiły dwa seminaria: jedno zakonne i jedno diecezjalne, do jednego zaś przekazaliśmy je w darze. Nie mamy środków na zakupy, ale książki bardzo by nam się przydały – takie wyjaśnienia słyszeliśmy, gdy pytaliśmy o przyczynę braku zainteresowania naszymi wydawnictwami. Rozumiejąc tę niedogodność, postanowiliśmy teraz, w okresie Wielkiego Postu, ponownie odwołać się do Państwa hojności oraz gotowości do dodatkowej ofiary i poprosić o pomoc w przygotowaniu Tradycyjnej Paczki dla seminariów duchownych. Jest ich w Polsce łącznie 33, przy czym, jak już wspomnieliśmy, trzy z nich są w nasze publikacje zaopatrzone. Byłoby dobrze, aby klerycy w pozostałych seminariach mieli, poprzez seminaryjne biblioteki, dostęp do ważnych, potrzebnych publikacji o liturgii, zwłaszcza tradycyjnej. Przypomnijmy, że chodzi o następujące książki:

• Bł. Antoni Nowowiejski – Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego (t. I i II) – 120 zł

• x. Grzegorz Śniadoch IBP – Msza św. Trydencka. Mity i Prawda – 24 zł

• x. Guido Marini – Sługa Liturgii – 16 zł

Bardzo prosimy, by zechcieli Państwo wspomóc naszą akcję. Koszt jednej paczki do jednego seminarium (bez kosztów wysyłki) to 160 zł. Zapewne nie wszystkich z nas będzie stać na opłacenie całego pakietu. Na pewno jednak wielu może mieć częściowy choćby udział w jego skompletowaniu i wpłacić dowolną kwotę. Tak naprawdę wystarczy otwarte serce i dobra wola oraz zrozumienie, że Kościołowi potrzeba dziś nade wszystko mądrych, świętych kapłanów. Z pewnością są pośród Państwa, czytających te słowa, osoby, które mają te trzy rzeczy – otwarte serce, dobrą wolę i zrozumienie dla spraw ważnych – to właśnie od Państwa oczekujemy wsparcia. Może ono, w tym szczególnym czasie, być rodzajem jałmużny.

Jeśli nie udałoby się uzbierać całej potrzebnej kwoty, paczki będziemy wysyłać według listy seminariów w porządku alfabetycznym, poczynając od diecezjalnych. Ufamy jednak, że nie dopuszczą Państwo do tego, by w bibliotece któregoś z seminariów nie było tak ważnych, dziś bardzo potrzebnych w kapłańskiej formacji książek.

Gdyby udało zgromadzić się większą kwotę, niż ta która jest konieczna do przeprowadzenia akcji „Tradycyjna paczka dla seminarium”, przeznaczymy ją na wydanie kolejnego numeru Nova et Vetera.

Wpłaty na rzecz akcji „Tradycyjna paczka dla seminarium” prosimy kierować na konto

Instytutu Summorum Pontificum, 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 26/20:

Nr konta: 71 2490 0005 0000 4520 5314 9406

jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „seminarium”.

Bóg zapłać! Dzięki Państwa wsparciu będzie przybywać młodych księży życzliwie nastawionych do tradycyjnej katolickiej liturgii i doktryny.

Źródło: http://www.summorumpontificum.pl/