niedziela, 29 stycznia 2012

Nowa parafia personalna we Francji

W listopadzie ubiegłego roku JE Ks. Bp Maurice de Germiny ordynariusz diecezji Blois erygował parafię personalną dla tradycyjnych katolików p.w. Piotra i Pawła. Parafia w Blois zapełnia tym samym "dziurę nad Loarą" miedzy Orleanem a Tours. Proboszczem został ks. Jean-Pierre Gac z birytualnego Bractwa św. Tomasza Becketta. Z zazdrością patrzymy na Francuzów i czekamy na takie parafie u nas w Polsce. Poniżej tekst dekretu:

DEKRET

Na mocy motu proprio Summorum Pontificum z dnia 7 lipca 2007 Benedykta XVI; Po wystąpieniu z prośbą pewnej grupy wiernych i wzięciu pod uwagę jej prawa do „podążania własną drogą życia duchowego” (Can. 214 CIC) i przy jednoczesnym poszanowaniu z ich strony obowiązku „przez swoje własne działanie - zachować zawsze wspólnotę z Kościołem” (Can. 209 § 1 CIC); a także na mocy kanonu 518 Kodeksu Prawa Kanonicznego; po wysłuchaniu Rady Kapłańskiej, zgodnie z kanonem 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

J.E. Ks. Biskup Maurice de Germiny, ordynariusz diecezji Blois postanowił co następuje;

Art.1 : Została erygowana parafia personalna pw. Świętych Apostołów w diecezji Blois dla wiernych, którzy pragną żyć liturgią według formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

Art. 3 : Niniejsza parafia jest zarządzana zgodnie z kanonami 515-552 Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczącymi parafii, proboszczów i wikariuszy.

Art. 4 : Proboszcz parafii personalnej posiada te same obowiązki i prawa co proboszcz terytorialny.

Art 5 : Jurysdykcja proboszcza parafii personalnej Świętych Apostołów ogarnia również zainteresowanych, którzy normalnie podlegaliby do okolicznej parafii terytorialnej.

W dniu uroczystości Wszystkich Świętych
1 listopada 2011

+ Maurice de Germiny
biskup Blois
"Ecce cum Ille"

ks. Jean-Marie Lecoq
Kanclerz