wtorek, 12 czerwca 2012

Rodzina duchowa seminarium IDP

By wspierać seminarzystów z Courtalain można stać się członkiem rodziny duchowej Seminarium św. Wincentego à Paulo. Jej członkowie zobowiązują się do regularnej modlitwy za przygotowujących się do kapłaństwa w IDP.

Osoba, stająca się członkiem rodziny duchowej seminarium, podejmuje się regularnej modlitwy za seminarzystów z Courtalain, a także decyduje się je wspierać materialnie, w miarę swoich możliwości. To wolne zaangażowanie, które może wiązać się jedynie z okazjonalną modlitwą w postaci jednego dziesiątka różańca, czyni zaangażowane osoby szczególnymi dobroczyńcami seminarium.


W zamian za to zaangażowanie:
  • członkowie rodziny duchowej są objęci modlitwą seminarzystów za dobroczyńców, w szczególności poprzez Msze święte sprawowane w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w ich intencji;
  • otrzymują poprzez e-mail lub pocztą biuletyn Dobrego Pasterza z Courtalain (który ukazuje się dwa razy do roku), w którym znajdują się informacje dotyczące codziennego życia naszej wspólnoty;
  • członkowie zaprzyjaźnieni oraz członkowie dobroczyńcy otrzymują ponadto regularnie (wyłącznie drogą e-mail) tekst dotyczący prawd Wiary bądź doktryny Kościoła zredagowany przez seminarzystów, który pomoże żyć w zgodzie z tradycyjną katolicką duchowością - wraz z Instytutem Dobrego Pasterza, w łączności z jego seminarzystami;
  • każdy członek jest zapraszany do uczestnictwa w „dniu dobroczyńców”, który ma miejsce każdego roku z okazji święceń niższych w Courtalain.

Więcej informacji, jak zostać członkiem rodziny, można uzyskać na stronie seminarium.