wtorek, 13 grudnia 2011

Obrzędy watykańskie na ilustracjach - śmierć, konklawe i wybór papieża

Redakcji portalu Caeremoniale Romanum udało się dotrzeć do trudno dostępnego dzieła w języku francuskim poświęconego ceremoniałowi obrzędów towarzyszących śmierci papieża, konklawe i inauguracji kolejnego pontyfikatu: książki Lucius'a Lector'a : Le Conclave, origines, histoire, organisation etc., in: Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. XIV, 1894.


Autor oparł się na bardzo wielu cennych, watykańskich źródłach, m.in. odręcznych zapiskach dotyczących przebiegu konklawe, podczas którego papieżem został wybrany Grzegorz XVI.

Prezentujemy trzy przykładowe ryciny znajdujące się na kartach tej unikatowej publikacji. Więcej grafik zobaczyć można w galerii portalu CR.