poniedziałek, 21 listopada 2011

Bractwo Kapłańskie Św. Piotra - statystyki AD 2011


Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Zostało założone 23 lata temu. W październiku tego roku Dom Generalny Bractwa opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.

Członkowie FSSP:
- 228 księży (włączając postulantów i księży stowarzyszonych)
- 10 diakonów
- 154 seminarzystów (nie wliczając diakonów)
- 35 narodowości
W ostatnich 10 latach w FSSP wyświęcano średnio 12 kapłanów rocznie.

Placówki Bractwa:
- 59 kanonicznie erygowanych domów ( 33 dwa lata temu, 48 w zeszłym roku)
- 19 parafii personalnych
- 204 miejsca odprawiania Mszy świętej
- 117 obsługiwanych diecezji w 17 krajach (67 w Europie, 44 w Amerykach, 5 w Australii i Oceanii, 1 w Afryce)

Kardynał Ratzinger przed celebracją Mszy trydenckiej w siedzibie Bractwa w Bawarii. (źródło: www.fssp.org).

Członkami Bractwa Kapłańskiego św. Piotra jest trzech polskich księży. Ks. Andrzej Komorowski pracuje w Namur w Belgii. Ks. Wojciech Grygiel jest duszpasterzem w Krakowie, gdzie pełni także funkcję prodziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Księdzu Wojciechowi w duszpasterstwie w Krakowie pomaga ksiądz Marek Grabowski, który w tym roku przyjął święcenia prezbiteriatu. W europejskim seminarium Bractwa w Bawarii studiuje sześciu kleryków pochodzących z polskich rodzin.

Ten rok jest szczególny dla Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Polsce ze względu na oficjalne erygowanie domu w Krakowie. Można o tym szerzej przeczytać w najnowszym biuletynie Fundacji Constitutes Eos. O znaczeniu erygowania domu tradycyjnego instytutu pisaliśmy przy okazji takiego wydarzenia w Anglii.