sobota, 1 października 2011

Zmiany personalne w Bractwie Świętego Wincetego Ferreriusza

Francuski portal Riposte Catohlique informuje, że we wtorek 13 września kapituła generalna Bractwa Świętego Wincentego Ferreriusza wybrała nowego przeora, ojca Dominique-Marie de Saint-Laumer. Wiadomość była do tej chwili utrzymywana w tajemnicy, ponieważ Bractwo Świętego Wincentego Ferreriusza czekało na pisemne zatwierdzenie nominacji przez kardynała Williama Josepha Levadę, przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Zostało ono przekazane przez kuriera w dniu 23 września. 

Wynik wyborów nie przyniósł zaskoczenia; ojciec Louis-Marie de Blignières zadbał o następstwo po sobie. Nowy przeor urodził się w 1957 roku. Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Politechnicznej i tytułu magistra filozofii wstąpił do wspólnoty w chwili jej założenia w 1979 roku. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1988 roku. Pełnił urząd subprzeora, odrzucał natomiast aż do tej chwili wszelkie sugestie dotyczące zastąpienia ojca de Blignières. Jednak w obliczu konieczności — założyciel nie mógł kandydować na kolejną kadencję — podjął to wyzwanie. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami powierzy on obowiązki subprzeora ojcu Henri-Marie Favelin, który obsługuje opactwo La Roë.

Tłumaczenie dla NRL: Dominika Krupińska
Źródło: Riposte Catholique