poniedziałek, 17 października 2011

Polacy w tradycyjnych seminariach AD2011

Czternastu Polaków przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich w tradycyjnych instytutach kapłańskich.

Polscy klerycy studiują w tradycyjnych seminariach podległych watykańskiej komisji Ecclesia Dei: Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) i Instytutu Dobrego Pasterza (IBP). Klerycy ci przygotowują się do posługi kapłańskiej wyłącznie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nauka w tradycyjnym seminarium trwa 6 (IBP) lub 7 lat (FSSP). Pierwszy rok jest rokiem duchowości, kolejne dwa lata to studia filozoficzne, ostatnim etapem są studia teologiczne.

Jeśli Bóg pozwoli to w przyszłym roku w Instytucie Dobrego Pasterza święcenia przyjmie diakon Sergiusz pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej, przebywający obecnie na praktykach diakońskich we Francji.

W europejskim seminarium FSSP w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Łukasz - pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej w Diecezji Münster w Niemczech. Filozofię studiuje w Bawarii trzech Polaków: kl. Jaromir z Diecezji Tarnowskiej, kl. Jakub z Diecezji Toruńskiej oraz kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej. We wrześniu do tego bawarskiego seminarium zostało przyjętych dwóch Polaków: Michał z Archidiecezji Warszawskiej oraz Krzysztof z Archidiecezji Łódzkiej.

W amerykańskim seminarium FSSP w Danton w stanie Nebraska studia filozoficzne rozpoczął kl. Krzysztof pochodzący z Diecezji Bielsko - Żywieckiej. W tym samym seminarium formację kapłańską rozpoczął także br. Bernard - mnich z tradycyjnej wspólnoty redemptorystów z Papa Stronsay (wyspa w archipelagu Orkadów).

W seminarium IBP w Courtalain we Francji teologię studiują kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej oraz kl. Karol z Diecezji Radomskiej. Kl. Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej oraz kl. Bartłomiej z Diecezji Rzeszowskiej sa na etapie studiów filozoficznych. W tym roku do tego seminarium wstapił także Michał z Archidiecezji Warszawskiej.

Amerykańskie seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (źródło: http://www.fsspolgs.org/)

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!