poniedziałek, 24 października 2011

Petycja do Benedykta XVI w sprawie szczegółowej analizy Soboru Watykańskiego II - pełny tekst po polsku

Ksiądz Brunero Gherardini (kanonik Bazyliki Świętego Piotra) i ksiądz Antonio Livi (dziekan wydziału filozoficznego na Papieskim Uniwersytecie Lateranum w latach 2002–2008), a także profesor Roberto De Mattei i 46 innych osób duchownych i świeckich, przeważnie profesorów i liderów związanych z katolicyzmem tradycyjnym we Włoszech, wystosowało petycję do Ojca Świętego Benedykta XVI, w której apelują o rozpoczęcie krytycznej debaty na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. 

W petycji ksiądz Gherardini napisał: 
Dla dobra Kościoła — a szczególnie dla zbawienia dusz, które jest jego pierwszym i najwyższym prawem (por. KPK z 1983 r., kan. 1752) — po dekadach liberalnej egzegetycznej, teologicznej, historiograficznej i „duszpasterskiej” inwencji twórczej w imię Drugiego Ekumenicznego Soboru Watykańskiego, wydaje mi się, że pilne jest zapewnienie pewnej przejrzystości dzięki uzyskaniu autorytatywnej odpowiedzi na pytanie o ciągłość między tym soborem i pozostałymi (tym razem nie jedynie przez deklarowanie tego faktu, lecz przez jego autentyczne wykazanie) — na pytanie o wierność Tradycji Kościoła. 
AKTUALIZACJA 
Jako pierwsi publikujemy pełen tekst petycji w języku polskim. Autorem tłumaczenia jest Krzysztof Postek. 

Tłumaczenie dla NRL: Dominika Krupińska  
Źródło: Rorate caeli