sobota, 15 października 2011

Jak zbudować katafalk?

Katafalkiem nazywamy konstrukcję używaną do odprawiania obrzędu absolucji w sytuacji, gdy nie jest obecne ciało zmarłego. Przeważnie obok katafalku widać sześć świec ze świecznikami (mimo, że liczba ta nie wydaje się być ustalona przepisami) stojących na ziemi, po trzy po obydwu stronach katafalku.

Katafalk na Dzień Zaduszny w Oratorium św. Franciszka Salezego w St. Louis. (zdj. Mark Scott Abeln)
Świece te składają się z niebarwionego wosku pszczelego. Jest to zgodne z regulacjami w tym zakresie; podobnie jak czarny jako kolor liturgiczny, oddają one właściwy charakter Mszy za zmarłych. Niebarwione świece winny być używane tak wokół trumny/katafalku jak i na ołtarzu. Mogą być również takowe niesione przez ministrantów.

Katafalk u Najświętszej Trójcy w Rzymie. (zdj. John Sonnen)
Należy przypomnieć fakt, iż katafalk nie jest koniecznie potrzebny; można też po prostu położyć czarną tkaninę na ziemi. Oczywiście względy symboliczne przemawiają za „trumienną” wersją katafalku.

Co do samego katafalku, oto jak O’Connell opisuje w swej książce The Celebration of Mass
Drewniana lub metalowa konstrukcja, czasem zwieńczona szkatułą, przykryta kirem; reprezentująca trumnę z ciałem zmarłego, gdy nie jest ono obecne. 
Na fotografiach zamieszczonych powyżej można zobaczyć odpowiednio przygotowane katafalki. Są budowane zazwyczaj z użyciem drewnianego lub metalowego podestu zdolnego utrzymać trumnę z dorosłym zmarłym, który jest następnie przykrywany kirem, z możliwością umieszczenia symbolicznej trumny, przykrytej w podobny sposób.  

Aby przeczytać więcej na temat tych ceremonii zgodnych z usus antiquor, odsyłamy do książek Ceremonies of the Roman Rite described (Fortescue, O’Connell, Reid) oraz The Celebration of Mass (J.B. O’Connell). 

Z okazji zbliżającego się Dnia Zadusznego serdecznie zachęcamy również księży odprawiających według Nowego Rytu do używania czarnych szat liturgicznych oraz niebarwionych świec z wosku pszczelego podczas Mszy żałobnych.

Tłumaczenie dla NRL: Krzysztof Postek
Źródło: NLM