czwartek, 15 września 2011

Na marginesie spotkania bp. Fellaya z kard. Levadą

Wczoraj, tj. 14 września br. (w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego), odbyło się spotkanie zwierzchnika Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z prefektem Kongregacji Nauki Wiary, w czasie którego bp Fellay otrzymał "preambułę doktrynalną", o czym pisało m. in. Radio Watykańskie. Pisząc o tym wydarzeniu przypominamy jedną z wielu ważnych wypowiedzi abpa Marcela Lefebvrea:
Kapłaństwo jest przedmiotem najtragiczniejszych, najstraszniejszych i nieustannych ataków demona wymierzonych w Kościół. Demon nienawidzi prawdziwego kapłana, nienawidzi prawdziwej Mszy, Mszy, która jest uobecnieniem Ofiary Krzyżowej Chrystusa, ponieważ był on zwyciężony właśnie przez Krzyż Chrystusa. Od tamtego czasu nieustannie atakuje on Kapłaństwo, by móc zniszczyć Mszę, ponieważ wie on dobrze, że to poprzez Mszę go zwyciężamy. Jak Nasz Pan Jezus Chrystus pokonał demona przez swój Krzyż, tak my także, my kapłani, zwyciężamy demona przez Krzyż.

Słowa te zostały wypowiedziane w Friedrichshafen (Niemcy), w dniu 1 listopada 1990 r., w 20-ą rocznicę fundacji Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X .