czwartek, 29 września 2011

Motu proprio "Quaerit semper"

Opublikowane niedawno na stronie Stolicy Apostolskiej motu proprio Quaerit Semper przenosi sprawy dyscyplinarne sakramentów małżeństwa i kapłaństwa z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Roty Rzymskiej. Dokument datowany na 30 sierpnia 2011 roku, wchodzi w życie z dniem 1 października.

Od kiedy w ramach ogólnej reorganizacji Kurii Rzymskiej Papież bł. Jan Paweł II połączył kompetencje Kongregacji ds. Sakramentów oraz Kongregacji Kultu Bożego (Konstytucja Apostolska Pastor Bonus, 1998), sprawy związane z dyscypliną sakramentu małżeństwa oraz święceń pozostały w gestii Kongregacji. Było to ustalone w punktach 67 i 68 Konstytucji Pastor Bonus, które zostały uchylone w obecnym motu proprio.

Kwestie usunięte z kompetencji Kongregacji, dotyczące „nieskonsumowania małżeństwa i istnienia uzasadnionych powodów do udzielenia dyspensy” oraz „przypadków nieważności święceń kapłańskich” będą w myśl nowego prawa rozpatrywane przez osobne biuro utworzone w ramach struktury Roty Rzymskiej. Główny cel tego posunięcia, przedstawiony w Quaerit Semper przedstawia się następująco: 
„W tych okolicznościach wydało się stosownym, aby praca Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poświęcona była wyłącznie [potissimum] odnowieniu Świętej Liturgii w Kościele, według odnowy którą Sobór Watykański II zalecał, począwszy od Konstytucji Sacrosanctum Concilium.” 
Tłumaczenie dla NRL: Krzysztof Postek
Źródło: Rorate Caeli