poniedziałek, 8 sierpnia 2011

Na dobry początek!

By zapoczątkować dział korespondencyjny na naszym portalu zamieszczamy krótki list, który pojawił się na łamach brytyjskiego kwartalnika Mass of Ages (nr 166, listopad 2010, s. 28):
The Polish website, nowyruchliturgiczny.pl carries a full range of LMS documentation of Cardinal Castrillón Hoyos' memorable visit to London in June 2008 to give a press conference, address the LMS AGM and celebrate Pontifical High Mass in Westminster Cathedral. How gratifying that resonances of that visit still echo around the world. Of coruse, you have to read Polish.

A oto tłumaczenie tego listu:
Polska strona internetowa, nowyruchliturgiczny.pl, zamieszcza pełną dokumentację LMS [Latin Mass Society] z pamiętnej wizyty kardynała Castrillóna Hoyosa w czerwcu 2008 r. w Londynie by udzielić wywiadu, wygłosić przemówienie do władz zwierzchnich stowarzyszenia LMS oraz by odprawić Mszę św. pontyfikalną w katedrze westminsterskiej. Jak wdzięczne jest to, że ta wizyta ciągle odbija się echem na całym świecie. Oczywiście trzeba znać język polski.
Nie jest to list sensu stricto skierowany do naszej redakcji, jednakże uznaliśmy iż warto go odnotować i ukazać, że nasza praca przynosi owoce.