niedziela, 28 sierpnia 2011

Krótka relacja z Jarosławia

W ramach Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” sprawowana była po raz pierwszy Msza święta solenna. Celebracja miała miejsce dnia 26 sierpnia, we wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej w jarosławskim opactwie benedyktyńskim. Mszę św. sprawował o. Wojciech Gołaski OP, funkcję diakona pełniał ks. dk. Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej, posługę subdiakona kl. Bartłomiej K. Krzych z Instytutu Dobrego Pasterza. Oprawę liturgiczną zapewniło Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej z Diecezji Rzeszowskiej, do której dołączył br. Grzegorz Brodacki SOCist z Archiopactwa cysterskiego w Jędrzejowie.

Celebrację uświetniła schola gregoriańska prowadzona przez Roberta Pożarskiego, Marcina Bornus - Szczycińskiego i Konrada Zagajewskiego, wg Breviarium S.O.P. Fr. Michaelis Browne (1962, St. Sabina, Rzym) i Codex beati Humberti de Romanis (1253, St. Sabina, Rzym).

Uczestnicy festiwalu mogli codziennie uczestniczyć we Mszy św. sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego przez o. Wojciecha Gołaskiego OP przy ołtarzy Matki Bożej Ostrobramskiej znajdującym się w opactwie sióstr benedyktynek.

To już trzeci rok z kolei, kiedy na jarosławskim festiwalu sprawowana była liturgia wg ksiąg liturgicznych wydanych w 1962 r. za pontyfikatu bł. papieża Jana XXIII. Relacje z lat ubiegłych są dostępne na naszych stronach: rok 2009, rok 2010.