czwartek, 7 lipca 2011

Czwarta rocznica Summorum Pontificum - coniedzielne Msze trydenckie w Polsce

Dzisiaj mija czwarta rocznica ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum. Jak zwykle w tym dniu podajemy statystyki związane z regularnymi celebracjami Mszy świętej trydenckiej. Od tego roku zmieniamy jednak podejście do prezentacji tych danych. Statystyki będziemy publikować dwa razy do roku - 1 stycznia oraz 7 lipca. Informacje przez nas prezentowane będą zawierać dane związane tylko z miejscami, gdzie Msza święta trydencka jest sprawowana w każdą niedzielę lub częściej. Na naszej mapie nadal będziemy zamieszczać miejsca regularnych celebracji rzadszych niż coniedzielne. Ze względu na dynamicznie zmieniające się terminy tych celebracji trudno nam jednak jednoznacznie weryfikować aktualność informacji o regularnych Mszach we wszystkich tych miejscowościach.

Podsumowując...

W Polsce, na mocy motu proprio Summorum Pontificum, regularnie odprawianych jest 17 coniedzielnych Mszy trydenckich (w 15 kościołach). W Krakowie i we Wrocławiu księża należący do tradycyjnych instytutów kapłańskich odprawiają Msze trydenckie codziennie. Przed ogłoszeniem Summorum Pontifcum, na mocy motu proprio Ecclesia Dei, odprawiano w Polsce coniedzielne Msze trydenckie w 5 miejscach.

Poniżej przedstawiamy listę i liczbę miejscowości wraz z porównaniem do tego samego okresu roku poprzedniego oraz porównanie do czasu sprzed ogłoszenia Summorum Pontificum. Ponadto zamieszczamy mapę kościołów, która w miniaturowej formie jest już na stałe obecna w prawym panelu naszej witryny. W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: nowyruchliturgiczny@gmail.com .Przypominamy, że uwzględniamy te miejsca gdzie:

1. Msza trydencka jest sprawowana regularnie przynajmniej w każdą niedzielę wyłączając wyjątkowe okoliczności.

2. Celebracja jest jawna - wierni mogą dowiedzieć się o tym fakcie przynajmniej z internetu.

3. Celebrans używa mszału tradycyjnego (wg wydania z 1962 roku).

Jeśli w danej miejscowości Msza jest sprawowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, wówczas liczymy to miejsce jako jedno.Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie