sobota, 18 czerwca 2011

Zostań Kantorem - szkoła już od października

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ogłasza nabór do Szkoły Kantorów.

Szkoła Kantorów to propozycja dla wszystkich osób zajmujących się muzyką liturgiczną – zarówno dla amatorów, którzy z różnych przyczyn nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego w ramach systemu oświaty oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej.

Głównym celem Szkoły Kantorów jest przede wszystkim muzyczne kształcenie kantorów: uzupełnienie wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przekazanie praktycznych umiejętności.
Szkoła proponuje zajęcia z takich przedmiotów, jak: emisja głosu, kształcenie słuchu, zasady muzyki, czytanie nut głosem, podstawy chorału gregoriańskiego, prowadzenie zespołów wokalnych. Aby stworzyć warunki jak najbardziej korzystne do zdobywania wiedzy, Szkoła wprowadziła indywidualne metody pracy (konsultacje specjalistyczne) z osobami, które będą potrzebować szczególnej pomocy w określonym obszarze.

Szkoła Kantorów to miejsce, gdzie nacisk będzie kładziony przede wszystkim na zdobywanie umiejętności praktycznych, których rezultaty uczestnicy będą mogli realnie wykorzystać w środowiskach liturgicznych, z których się wywodzą. Pozwoli na inicjowanie i prowadzenie śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym w zakresie tradycyjnych i współczesnych śpiewów kościelnych.

Cel i organizacja zajęć

Zajęcia pierwszego roku Szkoły Kantorów będą odbywać się przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, w czasie roku akademickiego, od października 2011 do czerwca 2012, w co drugą sobotę miesiąca, w godzinach 9.00–16.45. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy – podstawową i zaawansowaną.

Uczestnik Szkoły Kantorów będzie mógł ukończyć dwuletni cykl kształcenia. Pierwszy rok – poświęcony będzie nauce podstaw muzycznych (rozpoczynamy go w październiku 2011), drugi rok służyć będzie poszerzaniu wiedzy w zakresie monodii, polifonii i tradycyjnych śpiewów ludowych (planujemy otworzyć w październiku 2012). Drugi rok będzie opcją dodatkową, już po pierwszym roku kształcenia będzie można uzyskać certyfikat kantora.

Więcej szczegółów na: liturgia.pl