niedziela, 19 czerwca 2011

Solenna Msza prymicyjna w Rzeszowie

W niedzielę 19 czerwca 2011 r. uroczystą Mszę św. prymicyjną w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie odprawił ks. Antoni Więch. Ksiądz neoprezbiter przyjął święcenia kapłańskie w dniu 11 czerwca br. z rąk JE bp. Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję diakona podczas Mszy św. prymicyjnej pełnił ks. Krzysztof Tyburowski, zaś subdiakona ks. Sławomir Podraza. W Mszy św. udział wzięli udział klerycy rzeszowskiego Seminarium, a także trzech innych księży neoprezbiterów, którzy łącznie z celebransem udzielili na zakończenie uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim zgromadzonym w kościele wiernym. Liturgię ubogacała śpiewem schola gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego pod dyrekcją ks. wicerektora Andrzeja Widaka.
Do zwyczaju Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Rzeszowie weszło coroczne organizowanie solennych Mszy św. prymicyjnych odprawianych przez nowo wyświęcanych księży diecezjalnych. W tym roku była to już trzecia taka Msza św. Poprzednie odbywały się w latach 2009 i 2010.
Zdjęcia w lepszej jakości są dostępne w galerii Duszpasterstwa.