sobota, 25 czerwca 2011

Msza Hansa Leo Hasslera

Po blisko 400 latach OCTAVA ensemble postanawia przypomnieć twórczość wspaniałego niemieckiego kompozytora przełomu renesansu i baroku Hansa Leo Hasslera w nowatorskiej koncepcji. Główną ideą płyty missa OCTAVA ensemble, jest ukazanie utworów Hasslera w sposób możliwie najbardziej zbliżony do tego w jakim utwory te mogły być wykonywane. Dzięki coraz powszechniej stosowanej przy wykonawstwie muzyki renesansu i baroku koncepcji - rezygnacji z monumentalnego brzmienia dużego zespołu chóralnego, na korzyść małych grup wokalnych oraz dzięki solowemu traktowaniu głosów - mogliśmy uzyskać dużo większe zaplecze środków i możliwości interpretacji oraz kształtowania polifonicznych fraz, nadając muzyce dawnej wyrazistości, lekkości oraz naturalnej śpiewności wynikającej z prozodii liturgicznego tekstu. Aby jeszcze bardziej przenieść słuchacza w świat muzyki Hasslera płyta CD - co jest dzisiaj praktycznie niestosowaną praktyką - posiada kolejność i pełną zgodność z porządkiem śpiewów liturgicznych wykonywanych w trakcie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Więcej informacji: OCTAVA ensemble