niedziela, 12 czerwca 2011

IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego Poznań 2011

- poziom I - sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne;
- poziom II - sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
- poziom III - sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska,
likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
- poziom IV - wykład monograficzny

WYKŁADOWCY
ks. Ján Velbacký (Słowacja) - poziom I,
Janka Bednáriková (Słowacja) - poziom II,
o. Iwo Siekierka OFM (Polska) - poziom III,
ks. Mariusz Białkowski (Polska) - poziom IV; dyrygentura gregoriańska,
Raimundo Pereira Martinez (Watykan) - gregoriańska technika wokalna

MIEJSCE
Arcybiskupie Seminarium Duchowne,
Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4
4-9 lipca 2011

WARIANTY UCZESTNICTWA
1.BIAŁY (zakwaterowanie, pełne wyżywienie i wykłady) koszt 380,- zł
2.ZIELONY (obiady, kolacje, wykłady) koszt 180,- zł
3.NIEBIESKI (tylko wykłady) koszt 80,- zł

ZAPISY
* telefonicznie: 606818201
* internet: sekretariat@choral.pl
* listownie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu
Gregoriańskiego - sekcja polska, ul. Wieżowa 2/4 61-111 Poznań.
Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na nr konta (ING Bank Śląski)
95 1050 1520 1000 0023 2163 9409, z dopiskiem "kurs 2011".

źródło: http://choral.pl/