piątek, 17 czerwca 2011

Duszpasterstwo w Warszawie

Strona internetowa Archidiecezji Warszawskiej potwierdziła informację o formalnym erygowaniu przez kardynała Nycza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Jest to trzecie w Polsce tego typu formalnie erygowane duszpasterstwo (po duszpasterstwach z siedzibą w Rzeszowie i we Wrocławiu).

Wierni uczęszczający się na liturgię Mszy świętej w rycie trydenckim (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego) sprawowanej od 15 lat w Warszawie a od 10 lat w rektorskim kościele św. Benona ul. Piesza 1, gromadzić się będą w tym kościele tylko do końca czerwca 2011 roku. Od lipca 2011 roku kościołem w Warszawie w którym regularnie sprawowana będzie Msza święta w rycie trydenckim będzie parafialny kościół pod wezwaniem św. Klemensa na Woli, ul. Karolkowa 49.

Od 1-go lipca, decyzją Arcybiskupa Warszawskiego J.E. Kazimierza Kardynała Nycza kościół św. Klemensa na warszawskiej Woli staje się również miejscem Duszpasterstwa Wiernych tradycji łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Duszpasterską i kapłańską troską nad wiernymi korzystającymi z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego Arcybiskup Warszawski powierzył dotychczasowemu opiekunowi tego środowiska, redemptoryście Ojcu Krzysztofowi Stępowskiemu.

Pierwsza Msza święta trydencka w kościele św. Klemensa sprawowana będzie 1-go lipca o godz. 19:30. Podczas Mszy świętej 2-go lipca sprawowanej również o godz. 19:30 śpiew oraz liturgiczną asystę zapewnią pielgrzymujący w tym czasie po Polsce członkowie tradycyjnego, pochodzącego z Włoch zakonu Braci Franciszkanów Niepokalanej.

W niedziele Msza święta w rycie trydenckim w kościele św. Klemensa sprawowana będzie godz. 14:00 a w wyznaczone dni powszednie o godz. 19:30.

Msza święta trydencka nazywana również min., Mszą tradycyjną, klasyczna, rzymską, starą, przedsoborową odprawiana jest z Mszału Rzymskiego św. Piusa V z 1570 r., a ponownie wydanego przez bł. Jana XXII w 1962 r., zgodnie z wolą bł. Jana Pawła II wyrażoną w dokumencie Ecclesia Dei z 1988 r., oraz Benedykta XVI z listu apostolskiego Summorum Pontificum z 2007 r., jako wcześniejsza i nadzwyczajna forma rytu rzymskiego.

Źródło: www.archidiecezja.waw.pl

Strona internetowa duszpasterstwa: http://mszatrydencka.waw.pl

Kontakt do duszpasterza, o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR:
e-mail: msza@trydencka.waw.pl, telefon: 22 569 63 81 (do końca czerwca), 22 578 42 00 (od lipca)