piątek, 15 kwietnia 2011

Święcenia niższe polskich kleryków IBP

W dniu 9 kwietnia tego roku w Courtalain we Francji święcenia niższe przyjęli polscy klerycy studiujący w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP). Święcenia ostiariatu i lektoratu przyjął kl. Łukasz, natomiast świecenia egzorcystatu i akolitatu przyjęli kl. Mateusz oraz kl. Karol. Podczas tej samej ceremonii trzech seminarzystów IBP przyjęło święcenia subdiakonatu. Święceń udzielił biskup Rajmund Séguy - emerytowany ordynariusz francuskiej diecezji Autun.

kl. Mateusz podczas ceremonii świeceń. Posługę subdiakona pełni sdk. Sergiusz z Polski.

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie seminarium.