niedziela, 20 marca 2011

Święcenia kapłańskie w tradycyjnym rycie w Krakowie

Biuletyn Fundacji Constitues Eos informuje o czerwcowych święceniach prezbiteriatu diakona Marka Grabowskiego, alumna seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.


Marek Krzysztof Grabowski (syn Mariana i Marii) urodził się 26 marca 1985 roku w Skwierzynie w województwie lubuskim. Swoje dzieciństwo spędził w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył tam Sportową Szkołę Podstawową nr 17 im. Adama Mickiewicza a następnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego. Dzięki swojemu zamiłowaniu do języków obcych, jako maturzysta znał już dobrze angielski, francuski i niemiecki. W październiku 2004 r. wstąpił do międzynarodowego seminarium duchownego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii. Jego siedmioletnia formacja we francuskojęzycznej sekcji seminarium składała się z roku duchowości, dwuletnich studiów filozoficznych oraz czteroletnich studiów teologicznych. W zeszłym roku akademickim pełnił w seminarium zaszczytną funkcję dziekana seminarzystów. Dnia 13 lutego 2010 roku otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk J.E. ks. biskupa Vitusa Huondera, a następnie 15 maja tego samego roku święcenia diakonatu z rąk J. Em. Dario kardynała Castrillón-Hoyosa. Jako kleryk wielokrotnie pomagał w duszpasterstwie prowadzonym przez księży Bractwa w Krakowie. Od lipca 2010 roku zamieszkał w Krakowie, gdzie odbywa praktyki diakońskie oraz podjął studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jego zainteresowania wiążą się z prawem kanonicznym, duchowością, historią Kościoła, filozofią oraz teologią tomistyczną. Lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi oraz jeździć konno.

Święcenia kapłańskie, Deo volente, otrzyma w krakowskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 4 czerwca 2011 roku o godzinie 9.00. Msza prymicyjna odbędzie się w niedzielę 5 czerwca 2011 roku o godzinie 10.30 w kościele Św. Krzyża w Krakowie. Ksiądz diakon zaprasza wszystkich na uroczystość święceń oraz prosi o wsparcie duchowe modlitwą. W miarę możliwości, można także przekazać wsparcie materialne poprzez wpłatę na konto Fundacji Constitues Eos: 33 1540 1115 2111 6011 8561 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać "święcenia").