czwartek, 17 marca 2011

Modlitwa o polski, tradycyjny instytut kapłański

Wielki Post zobowiązuje do bardziej intensywnej i pogłębionej modlitwy. Wśród wielu intencji, które przedstawiamy Panu Bogu, podejmijmy się szczególnej modlitwy o świętych kapłanów, wiernych Kościołowi i Jego natchnionej, dwutysiącletniej Tradycji.

Niech w naszych modlitwach znajdzie się prośba do Pana Jezusa Chrystusa, aby w ojczyźnie Papieża Polaka, czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II powstał instytut, bractwo kapłanów sprawujących liturgię w klasycznym rycie rzymskim i wiodących życie wspólne, zgodne z tradycyjną regułą życia konsekrowanego.

Powstanie takiego rodzimego bractwa kapłańskiego, opartego na wielowiekowym dorobku polskiej pobożności i klasycznej liturgii łacińskiej, niech posłuży dobru duchowemu kapłanów i wiernych przez swe szczególne oddanie kultowi Najświętszego Sakramentu i czci Matki Bożej.

Zwracam się do wszystkich z gorącą prośbą: podejmijmy krucjatę modlitewną w takiej właśnie intencji.

Ks. Marek Kaczmarek
duszpasterz wiernych tradycji łacińskiej archidiecezji łódzkiej

Duchownych i świeckich, zainteresowanych wsparciem lub dołączeniem się do tej inicjatywy prosimy o kontakt: pastores [at] sanctus.pl