sobota, 5 marca 2011

Letni Zjazd Integracyjny Tradicamp 2011


W dniach od 3 do 9 lipca A.D. 2011 odbędzie się Tradicamp - Letni Zjazd Integracyjny dla wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu rzymskiego. Tradicamp jest spotkaniem z Bogiem w Jego Liturgii. Spotkaniem corocznym, przeżywanym we wspólnocie wiernych przywiązanych do liturgii w formie jaka kształtowała Kościół Rzymskokatolicki przez wieki. Powstała wspólnota uczyniła zaś Tradicamp również spotkaniem z człowiekiem, drugim człowiekiem szukającym Chrystusa w otaczającym go świecie.

Pomysł stworzenia Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp sięga roku 2004, w którym grupa młodych ludzi odwiedziła seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w niemieckim Wigratzbad. Miłość do starej Liturgii oraz wrażenia jakie pozostawiła w ich sercach wizyta w siedzibie Bractwa zaowocowały już w rok później, w czasie Światowych Dni Młodzieży „Weltjugendtag Koln 2005”. Pomysłodawcy Tradicamp, przeżywając Msze Święte w kościołach Kolonii i Düsseldorfu i biorąc udział w międzynarodowej integracji młodzieży, dostrzegli potrzebę zorganizowania podobnej imprezy w naszym kraju. Od początku jednak, założeniem programowym było stworzenie zjazdu integracyjnego dla wszystkich wiernych niezależnie od wieku, zarówno świeckich jak i duchownych. W roku 2009 inicjatorzy zjazdu zwrócili się z prośbą do ks. Wojciecha Grygiela z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra o objęcie tego wydarzenia patronatem bractwa. Dnia 22 sierpnia A.D. 2010, uroczystą Mszą Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim, celebrowaną w kościele Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach, rozpoczęto pierwszy Letni Zjazd Integracyjny Tradicamp - cykliczną, profesjonalną imprezę integracyjną dla polskich środowisk tradycyjnych.


Olbrzymie zainteresowanie zjazdem Tradicamp2010, pokazało jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa w naszym kraju. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko ludzie młodzi, ministranci szkoleni na warsztacie liturgicznym, ale także wielopokoleniowe rodziny, wraz z dziećmi i seniorami oraz przedstawiciele stanu duchownego. Gośćmi zjazdu byli księża i klerycy z całej Polski, którzy pragnęli poznać Starą Liturgię lub pogłębić swoją wiedzę na jej temat oraz wymienić się doświadczeniami w prowadzeniu tradycyjnych duszpasterstw. Podczas zjazdu obecni byli klerycy z tradycyjnych zgromadzeń, m. in. z Brazylii i Niemiec. Spotkanie świeckich i duchownych, młodych i bardziej doświadczonych uczestników zjazdu, skupionych wokół jednej idei dało możliwość wzajemnego czerpania inspiracji i ubogacania się, dzielenia się zapałem i doświadczeniem, tak bardzo potrzebnymi w rozwoju naszych środowisk. Dla wszystkich wiernych Tradicamp był okazją do przeżycia letniego odpoczynku w bliskości z Bogiem i Jego Liturgią, w pięknym miejscu i sympatycznym towarzystwie.

Otoczone lasami nowoczesne obozowisko Tradicamp znajduje się w malutkiej, cichej, malowniczo położonej wsi Rzędkowice. Teren zachwyca pięknymi jurajskimi krajobrazami, zachęca do długich spacerów i pieszych wycieczek oraz do kontemplacji Bożego stworzenia. Warte zobaczenia są nie tylko urokliwe skały wapienne i jaskinie, znak rozpoznawczy okolicy, ale także wyjątkowe zamki i ruiny, w które obfituje Jura Krakowsko-Częstochowska. Jednocześnie w odległości kilkunastu kilometrów znajduje się ważny węzeł kolejowy Zawiercie, umożliwiający szybką komunikację z całym krajem. Dojazd na miejsce nie sprawi też kłopotu zmotoryzowanym uczestnikom, ponieważ wieś Rzędkowice ulokowana jest zaledwie 30 km od krajowej „jedynki”, a urozmaicona widokowo trasa dostarcza wielu miłych wrażeń.


Liturgia sprawowana w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest najważniejszym spoiwem łączącym wszystkich uczestników Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp. W roku ubiegłym codziennie celebrowane były kolejno trzy Msze Święte – recytowana w kaplicy Św. Krzyża, śpiewana z kadzeniem i uroczysta w asystencji diakonów przy ołtarzu głównym. Wierni uczestniczyli także w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu i Nieszporach. Pozwoliło to poznać uczestnikom różne formy celebracji, z którymi nie zawsze mają możliwość zetknąć się w swoich środowiskach. Ponadto, każdy dzień rozpoczynał się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, śpiewanymi wspólnie w oratorium przy obozowisku. Wszystkie celebracje liturgiczne, dzięki uprzejmości i życzliwości Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz otwartości i wsparciu ks. proboszcza Jacka Reczka, odbywały się w pięknym, zabytkowym kościele św. Bartłomieja Apostoła w pobliskich Włodowicach.

Warsztat liturgiczny dla księży i ministrantów, integralna część każdego zjazdu Tradicamp, poprowadzony został przez wykwalifikowaną kadrę duchowną, w której skład weszli ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, pełniący funkcję kapelana Tradicamp2010 oraz diakon Marek Grabowski FSSP. Młodsi adepci mogli też liczyć na pomoc bardziej doświadczonych ministrantów, którzy służyli radą i przykładem. Włodowicka świątynia, wyposażona w aż siedem barokowych ołtarzy, stwarzała wymarzone warunki dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń liturgicznych i umożliwiała czynny udział we Mszach Świętych wszystkim uczestnikom zjazdu.
Tradicamp2011 przyniesie w kwestii organizacji planu dnia pewne novum – oratorium z wybudowanym ołtarzem polowym będzie się znajdowało na terenie obozowiska. Umożliwi to wspólną modlitwę także pod koniec dnia, po zakończonych zajęciach integracyjnych. Jak i w roku ubiegłym, nie zabraknie też czasu na osobistą, cichą rozmowę z Bogiem oraz na skorzystanie z Sakramentu Pojednania. W związku z dużą ilością zgłoszeń uczestnictwa księży w tegorocznym zjeździe, w planie liturgicznym przewidziano Msze Święte ciche sprawowane jednocześnie przy wszystkich ołtarzach kościoła.

Tradicamp2010 usatysfakcjonował także wszystkich uczestników, którym bliski jest bogaty świat muzyki liturgicznej i chorału gregoriańskiego. O godną oprawę muzyczną celebracji zadbał wysokiej klasy organista Jacek Rządkowski oraz rekrutująca się z ministrantów Schola Tradicamp, która podjęła wielomiesięczne przygotowania do zjazdu. Msze Święte ubogaciły swym śpiewem także trzy zaproszone chóry: All’Antico z Łodzi, Kwartet Jasnogórski z Częstochowy i Octava Ensemble z Krakowa. Zwieńczeniem zjazdu była uroczysta Msza Święta, której oprawę stanowiła Missa Papae Marcelli G. P. Palestriny. Umożliwiło to nawiązanie w pełni do tradycji rzymskich i dało wiernym posmakować nastroju podniosłości mszy papieskich.

Program Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp jest rokrocznie konstruowany w taki sposób, aby oprócz przeżyć duchowych i pogłębiania rozumienia Starej Liturgii, czerpać jak najwięcej z naturalnego i historycznego bogactwa Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w pieszych wycieczkach z przewodnikiem, dzięki którym można odwiedzić nie tylko sztampowe zabytki okolicy, szeroko opisywane w krajoznawczych wydawnictwach, ale także poznać jurajską przyrodę od dzikiej, mało eksploatowanej przez turystów strony. W roku 2010 obozowicze, korzystając z przepięknej pogody towarzyszącej przez cały tydzień zjazdu, odwiedzili m. in. Górę Zborów i zamek w Bobolicach. W czasie wolnym, z naturalnego piękna okolicy skorzystali zarówno wielbiciele spokojnych leśnych spacerów, jak i poszukiwacze mocniejszych wrażeń, uprawiający wspinaczkę skałkową, albo jazdę konną.


Założeniem programowym zjazdu Tradicamp, oprócz szkoleń na warsztacie liturgicznym, była przede wszystkim integracja mnożących się środowisk tradycyjnych w naszym kraju. Tak też się stało, w roku 2010 na wspólnych agapach przy ognisku, spotykali się wierni z całej Polski, zawiązywały się silne przyjaźnie podtrzymywane do dziś oraz rodziły się pomysły na współpracę różnych środowisk. Wieczorne spotkania zyskały swój niepowtarzalny klimat m. in. dzięki uczestnikom, którzy swoim poczuciem humoru zjednali sobie całe towarzystwo i stworzyli warunki do prawdziwej integracji. Przodował w tym ks. prałat Roman Kneblewski z Bydgoszczy, oddany przyjaciel Tradicampu i popularyzator idei zjazdu. Jego anegdotki, charyzma i ujmująca osobowość na stałe wpisały się w atmosferę obozu, którą już za kilka miesięcy będą mieli okazję poczuć uczestnicy Tradicamp2011.

Letni Zjazd Integracyjny Tradicamp jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym zawsze w tygodniu, w którym przypada rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Świętego Benedykta XVI. Tradicamp2011 rozpocznie uroczysta Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, celebrowana 3 lipca A.D. 2011. Najprawdopodobniej będzie to Msza Prymicyjna Diakona Marka Grabowskiego FSSP, którego Święcenia Kapłańskie zaplanowane są tuż przed wakacjami. Bezpośrednio po Mszy Świętej, wierni będą mogli uczestniczyć w uroczystych Nieszporach z wykorzystaniem psalmów w przekładzie Franciszka Karpińskiego zatwierdzonych do użytku liturgicznego i obszernie wykorzystywanych w dawniejszych czasach. W dniu rozpoczęcia zjazdu, punkt informacyjno-rejestracyjny zostanie otwarty dla uczestników już o godz. 12.00. Program tegorocznego obozu będzie zorganizowany w podobnym układzie do ubiegłorocznego, z wprowadzeniem kilku innowacji i udogodnień. Ukoronowaniem Tradicamp2011 będzie Msza Święta w asystencji diakonów, opatrzona Missa Papae Marcelli, celebrowana o godz. 12.00. Poprzedzą ją uroczyste Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie Zjazdu zaplanowane jest na obozowisku, podczas popołudniowej agapy.

Sukces ubiegłorocznego Tradicampu potwierdził, iż pomysł stworzenia tradycyjnej imprezy integracyjnej w Polsce był trafiony, i że wierni rozmiłowani w Starej Liturgii oczekiwali takiej inicjatywy. Trwające już obecnie logistyczne i dydaktyczne przygotowania do tegorocznego zjazdu mają na celu dotarcie do jeszcze szerszej grupy wiernych i wzbogacenie programu, tak aby Letni Zjazd Integracyjny Tradicamp2011 usatysfakcjonował wszystkich uczestników, wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom i nade wszystko, tak jak ubiegłoroczny, umożliwił głębokie i świadome przeżywanie Liturgii.

Tekst i zdjęcia z Tradicamp 2010 zostały nadesłane przez organizatorów Tradicamp.

Strona www Tradicamp: http://www.tradicamp.pl/

Kanał YouTube Tradicamp: www.youtube.pl/user/TRADICAMP2010