piątek, 18 marca 2011

Ars Serviendi: Rekolekcje i warsztaty z Mszą św. w rycie klasycznym – trydenckim

Ars Serviendi
Rekolekcje i warsztaty z Mszą św. w rycie klasycznym – trydenckim
22 – 29 lipca 2011
Bukowina Tatrzańska

Zapraszamy na III edycję Ars Serviendi, rekolekcji i warsztatów, które mają na celu przybliżenie się i wejście w głąb liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tzw. trydenckiej, oraz poznanie tajników śpiewu chorału gregoriańskiego.
Kardynał Ratzinger – Benedykt XVI w swojej książce Duch liturgii pisze: Dla liturgii rzeczą zasadniczą jest „ustanowienie”. Liturgia nie może wypływać z naszej fantazji bądź kreatywności, gdyż wówczas pozostała by wołaniem pozbawionym odzewu lub też byłaby jedynie samopotwierdzeniem. Zakłada ona konkretną „drugą Osobę”, która ukazuje się nam i wytycza kierunek naszemu życiu. Podczas tygodniowego spotkania spróbujemy przyglądnąć się właściwemu kultowi jaki Bogu się należy, żeby liturgia nie był naszym własnym samouwielbieniem. W różnych bowiem ceremoniach musimy dostrzegać Jego obecność, czasem zdarza się nam, że w „zabieganiu liturgicznym” stawiamy Go na drugim miejscu. Rzeczy błahe przybierają najwyższą rangę. Spróbujemy zatem tak nauczyć się przeżywać liturgię, żeby ona nie była, jak pisze dalej Ratzinger, …kultem w którym ostatecznie nie chodzi o Boga (…) w takim wypadku liturgia rzeczywiście staje się pustą grą, lub co gorsza może prowadzić do odejścia od Boga Żywego.
Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium uchwalona przez Sobór Watykański II w 116 punkcie mówi: Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu. Dlatego kolejnym ważnym punktem Ars Serviendi są warsztaty ze śpiewu chorału gregoriańskiego. Będą prowadzone przez Benedyktynów z Tyńca, ośrodka który znany jest w całej Polsce z promowania kultury muzycznej, w tym chorału.
Zainteresowani będą mogli nauczyć się służyć do poszczególnych Mszy św. i nabożeństw, a także rozwinąć już posiadane umiejętności. Klerycy i księża będą mogli dowiedzieć się więcej na temat posługi subdiakona i diakona oraz nauczyć się odprawiania w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dla żeńskiej części uczestników przewidziane są dodatkowe zajęcia z emisji głosu i śpiewu.
Rekolekcje z warsztatami odbędą się w dniach 22–29 lipca 2011r. w ośrodku Grup Apostolskich, położonym w malowniczej górskiej miejscowości – Bukowinie Tatrzańskiej.

W programie m.in.:
- Codzienna Msza św. sprawowana wg. mszału Jana XXIII z 1962 r.
- Warsztaty Chorału Gregoriańskiego prowadzone przez Benedyktynów z Tyńca
- Nauka służenia do poszczególnych Mszy św. oraz Nieszporów
- Liturgia godzin
- Konferencje
- Msza Św. Pontyfikalna na zakończenie rekolekcji

Koszt udziału: 350 zł (nocleg + wyżywienie)
Rozpoczęcie zapisów od 11 kwietnia 2011.

Zapisy:
Warunkiem zapisu jest przelanie na konto fundacji Constitues Eos pełnej kwoty za rekolekcje (350 zł), oraz przesłanie na adres e-mail: ars.serviendi@gmail.com swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, diecezja, telefon kontaktowy i PESEL). Można tam również nadsyłać ewentualne zapytania.

Constitues Eos
ul. Kraszewskiego 32/5
30-110 Kraków
tel. 12 – 427 – 00 – 59
Numer konta bankowego:
33 1540 1115 2111 6011 8561 0001
(Bank Ochrony Środowiska)
W tytule proszę wpisać:
AS Imię i nazwisko

Więcej informacji na stronach
www.fssp.pl/ars.serviendi
www.facebook.com/ars.serviendi

Organizatorzy:
- Bractwo Kapłańskie Św. Piotra
- Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
- Fundacja Constitues Eos