niedziela, 20 lutego 2011

W obronie Summorum Pontificum

Na kilku portalach (blog.messainlatino.it, www.newliturgicalmovement.org) pojawiły się w ostatnich dniach alarmujące informacje o możliwym ograniczeniu przywilejów nadanych przez Ojca Świętego Benedykta XVI poprzez motu proprio Summorum Pontificum.

Na stronie : http://www.motuproprioappeal.com/ można podpisać "Petycję o zachowanie integralności motu proprio Summorum Pontificum". W petycji dziękujemy Ojcu Świętemu za motu proprio Summorum Pontificum oraz wyrażamy zaniepokojenie sygnałami związanymi z planowanym wydaniem przez Stolicę Apostolską dokumentu ograniczającego rozprzestrzenianie się tradycyjnej liturgii. Petycja zawiera apel do Benedykta XVI, aby nie dopuścił do ograniczania wpływu Summorum Pontificum na Kościół. Zachęcamy czytelników do podpisywania się pod apelem.

Podajemy polską wersję językową oraz załączamy instrukcję wypełnienia wersji angielskiej.

Apel do Ojca Św. Benedykta XVI odnośnie instrukcji do Motu Proprio "Summorum Pontificum":

Ojcze Święty!
My niżej podpisani:

1. wyrażamy Waszej Świątobliwości naszą głęboką wdzięczność za osobisty wzór liturgiczny dawany Kościołowi powszechnemu. Wasza Świątobliwość jest prawdziwym homo liturgicus, którego miłość do liturgii zachwyca; ta miłość poucza bardziej niż słowa o doniosłości liturgii dla życia Kościoła.

2. dziękujemy Waszej Świątobliwości za dar dany Kościołowi w roku 2007, Motu Proprio "Summorum Pontificum". Od 2007 r. przyniosło ono wiele owoców, jak większą jedność Kościoła Chrystusowego i znaczne ubogacenie liturgicznego życia Kościoła.

3. ze smutkiem zauważamy trwający poważny opór przeciw wprowadzaniu w życie "Summorum Pontificum" we wielu diecezjach i ze strony wielu członków hierarchii, wynikające z tego nadal cierpienie i niedostatek wielu wiernych; opór ten stanowi przeszkodę dla prawdziwego pojednania wewnątrz Kościoła.

4. z niepokojem odnotowujemy oznaki, że planowana instrukcja do "Summorum Pontificum" mogłaby w jakiś sposób uszczuplić to, co Wasza Świątobliwość prawnie zarządził w owym Motu proprio, czy ograniczyć szerokie jego stosowanie w duchu wielkoduszności, którą Wasza Świątobliwość w swoim liście towarzyszącym do Motu proprio zadeklarował: "Otwórzmy szeroko nasze serca i dajmy miejsce wszystkiemu, na co pozwala sama wiara".

5. wyrażamy nasze poważne zatroskanie tym, że wszelkie restrykcyjne środki wywołałyby zgorszenie, niezgodę i cierpienie w Kościele, oraz udaremniłyby pojednanie, które Wasza Świątobliwość tak bardzo pragnie, a także utrudniałyby dalszą odnowę i rozwój liturgii w ciągłości z Tradycją, która już stanowi tak wielki owoc pontyfikatu Waszej Świątobliwości.

6. wyrażamy nadzieję, nasze pragnienie oraz usilną prośbę o niedopuszczenie, by dobro, które Wasza Świątobliwość osobiście zapoczątkował przez "Summorum Pontificum", zostało zahamowane przez tego rodzaju restrykcje.

7. z dziecięcą ufnością jako posłuszni synowie i córki zwracamy się do Ciebie, Ojcze Święty, i prosimy usilnie o rozważenie naszej troski oraz podjęcie odpowiednich kroków, które Wasza Świątobliwość uzna za stosowne.

8. zapewniamy Waszą Świątobliwość o naszej nieustannej modlitwie, naszym głębokim przywiązaniu oraz oddaniu.

Aby złożyć podpis pod apelem, należy wykonać następujące czynności:

1. W wersji angielskiej, która otwiera się po wejściu przez powyższy link należy kliknąć na przycisk "SIGN NOW" (pol. podpisz teraz).

2. Na kolejnej stronie będzie sekcja "Sign petition" (pol. podpisz petycję).

3. W kolejnych polach wpisujemy:

Full Name (First and Last) (pol. Imię i nazwisko) np. Jan Kowalski

Email (pol. adres poczty elektronicznej) np. jkowalski@poczta.org.pl

Diocese (inlude country) (pol. diecezja oraz państwo) to pole nieobowiązkowe, ale można dodać np. "Archdiocese of Warszawa, Poland" lub "Diocese of Warszawa-Praga, Poland" wpisując miasto będące stolicą swojej diecezji (lub region z nazwy diecezji np. Warmia)

State of Life (Bishop, Priest, Deacon, Layman, etc.) (pol. stan życia/status kanoniczny) świeccy wpisują: "Layman", biskupi wpisują "Bishop", księża wpisuja "Priest", diakoni wpisują "Deacon".

Zaznaczamy "Display Options" (pol. opcje wyświetlania)

Zazaczenie opcji "Show my name in the online signature list" oznacza publiczne ujawnienie złożonego podpisu na sronie serwisu iPetitions.

Zaznaczenie opcji "Let iPetitions notify me on similar petitions" oznacza, że serwis iPetitions będzie powiadamiał nas pocztą elektroniczną w przypadku gdy ktoś utworzy w nim podobną petycję.

4. Na koniec wciskamy niebieski przycisk "SIGN!" (pol. podpisz)

5. Po naciśnięciu tego przycisku nasza petycja zostanie podpisana, po czym pojawi się strona z prośbą o wsparcie finansowe dla serwsiu iPetitions. Pamiętajmy, że sam serwis iPetitions nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi katolikami, toteż jego wsparcie nie wspomaga żadnych katolickich inicjatyw.