środa, 16 lutego 2011

Święcenia w Bractwie Św. Piotra

W dniu 12 lutego br. miały miejsca świecenia w Seminarium Św. Piotra w Wigratzbad (Bawaria). Biskup Diecezji Chur (Szwajcaria), J.Exc. Vitus Huonder, udzielił świeceń niższych oraz święceń subdiakonatu 27 alumnom (15 ostiariatu i exorcystatu, 6 akolitatu i lektoratu, 6 subdiakonatu.) Wśród nich jest dwóch Polaków: alumn Łukasz (Bractwo Św. Piotra) otrzymał pierwsze świecenia niższe (ostiariatu i exorcystatu), alumn Paweł (dla diecezji Chur) świecenia wyższe subdiakonatu. Zdjęcia za stroną Bractwa.