sobota, 12 lutego 2011

Msza św. requiem za duszę śp. abp. J. Życińskiego

W najbliższą niedzielę 13 lutego br. przed Mszą św. o godzinie 9:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie zostanie odśpiewana Jutrznia żałobna (według tradycyjnego Officium Defunctorum) za duszę śp. księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Natomiast w czwartek 17 lutego br. o godz. 18:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta requiem w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W tych szczególnych, jakże smutnych dniach pamiętajmy o naszej modlitwie za duszę Metropolity Lubelskiego który tak nagle odszedł do Pana.

Boże, któryś dozwolił słudze swemu Józefowi na równi z kapłanami apostolskimi piastować najwyższą godność kapłańską, spraw to, prosimy, aby i on do obcowania wiekuistego z apostołami był dopuszczony.Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Mszał Rzymski, Kolekta Mszy requiem za zmarłego biskupa