poniedziałek, 3 stycznia 2011

Zmiana miejsca odprawiania Mszy św. w Płońsku

Dekretem Biskupa Płockiego, J. E. Piotra Libery z dnia 23.XII.2010 r., wychodzącym naprzeciw prośbie grupy wiernych z Płońska, związanych z tradycyjną liturgią, na podstawie Listu apostolskiego w formie motu proprio „Summorum Pontificum” (art. 5 § 1-2 i art. 7) Ojca Świętego Benedykta XVI zlecona została opieka duszpasterska nad w/w grupą ks. Grzegorzowi Ślesickiemu, wikariuszowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
Ze względów architektonicznych i celebracyjnych (celebrans – będący wikariuszem wspomnianej parafii św. Michała, paramenty liturgiczne potrzebne do nadzwyczajnej formy liturgii, ukształtowanie wnętrza świątyni), z początkiem 2011 roku, liturgia Trydencka będzie sprawowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Płońsku.
Przypominamy, że Msza św. w Płońsku jest sprawowana w ostatnie niedziele miesiąca o godz. 14.00.