piątek, 7 stycznia 2011

Wigilia Epifanii czyli czuwanie na Uroczystość Objawienia Pańskiego

5 stycznia, w warszawskim kościele pokamedulskim przy ul. Dewajtis 3, w Wigilię Epifanii, odbyło się czuwanie przed Świętem Objawienia Pańskiego zakończone Mszą św. odprawioną o po północy 6 stycznia, w dzień Uroczystości. Oficjum zostało odprawione w przedsoborowym rycie dominikańskim, zaś Msza św. w klasycznym rycie rzymskim.