wtorek, 25 stycznia 2011

Pełny tekst komunikatu kard. Williama Levady do Ordynariatu

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Święcenia kapłańskie naszych trzech przyjaciół: Andrewa Burnhama, Johna Broadhursta i Keitha Newtona, są okazją do wielkiej radości zarówno dla nich samych jak i szerszych kręgów Kościoła. Bardzo pragnąłem być z Wami dzisiaj w Katedrze Westminsterskiej, by wyrazić moje osobiste wsparcie dla nich w czasie podejmowania tego ważnego kroku. Niestety długoterminowy grafik Kongregacji Nauki Wiary, obejmujący m. in. spotkanie z biskupami i teologami z Indii w Bangalore oznacza, że nie mogę być dziś w Londynie. Dlatego cieszę się, że mogę przesłać Wam komunikat i jestem wdzięczny abp Nicholsowi za reprezentowanie mnie i gotowość przekazania najserdeczniejszych życzeń.
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dziś dekret erygujący pierwszy Ordynariat Personalny dla grup wiernych anglikańskich i ich duszpasterzy, którzy pragną wejść w pełną komunię z Kościołem Katolickim. Nowy Ordynariat ustanowiony na terenie Anglii i Walii będzie nosił nazwę Ordynariatu Personalnego NMP z Walsingham i zostanie oddany pod patronat bł. kard. Johna Henry’ego Newmana. Jego powołanie, które oznacza wyjątkowy i historyczny moment w życiu Wspólnoty Katolickiej w tym kraju, jest pierwszym owocem Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum coetibus, wydanej przez papieża Benedykta XVI dn. 4 listopada 2009r. Żywię wielkie nadzieje, że dzięki umożliwieniu „wzajemnej wymiany darów pomiędzy naszymi duchowymi patrymoniami” (jak mawia Ojciec Święty), Ordynariat NMP z Walsingham będzie wielkim błogosławieństwem nie tylko dla osób bezpośrednio weń zaangażowanych, lecz całego Kościoła.
W dniu dzisiejszym papież Benedykt XVI dokonał także nominacji ks. Keitha Newtona na pierwszego ordynariusza Ordynariatu Personalnego NMP z Walsingham. Wraz z ks. Burnhamem i ks. Broadhurstem, ks. Newton będzie nadzorował przygotowanie katechetyczne grup anglikanów w Anglii i Walii, które zostaną przyjęte na łono Kościoła Katolickiego wraz z ich duchowieństwem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, oraz pomagał duchowieństwu w przygotowaniu do katolickich święceń kapłańskich, które będą miały miejsce około Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przynaglam Was wszystkich do pomocy nowemu Ordynariuszowi w tej wyjątkowej misji mu powierzonej nie tylko przez modlitwę, lecz w we wszystkich praktycznych aspektach.
Na koniec pragnę złożyć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia trzem nowym kapłanom katolickim. Modlę się, aby Bóg udzielił im obfitości łask a także duchownym i wiernym przygotowującym się do pełnej komunii z Kościołem Katolickim. W niepewności, którą nieuchronnie naznaczony jest każdy okres przejściowy, pragnę zapewnić Was wszystkich o moim podziwie dla Was i naszej modlitewnej solidarności.
14 stycznia 2011r. na audiencji udzielonej mi przez papieża Benedykta XVI Jego Świątobliwość poprosił mnie o przekazanie Wam swojego serdecznego apostolskiego błogosławieństwa – dla ks. Burnhama, ks. Johna Broadhursta i ks. Keitha Newtona wraz z małżonkami i rodzinami oraz dla wszystkich uczestników tej solennej ceremonii.
Powierzając Was ufnie wstawiennictwu NMP z Walsingham oraz wielkich świętych i męczenników Anglii i Walii, pozostaję Wasz w Chrystusie,

William kard. Levada
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak, za catholicherald.co.uk