piątek, 7 stycznia 2011

Oznaczanie domów na Święto Trzech Króli

Przypominamy o starodawnym zwyczaju zamieszczania w Uroczystość Objawienia Pańskiego napisów kredą na drzwiach domów, albowiem nawet tutaj wkradły się pewne nieścisłości. Napisy te brzmią K+M+B, co znajduje swoje źródło m.in. w treści modlitw wypowiadanych przez kapłana podczas obrzędu poświęcenia kredy w Uroczystość Epifanii, zgodnie z tradycyjnym rytuałem rzymskim.

Benedic, Domine Deus, creaturam istam cretae : ut sit salutaris humano generii ; et praesta per invocationem nominis tuis sanctissimi, ut, quicumque ex ea sumpserint, vel in ea in Domus suae portis scripserint nomina sanctorum tuorum Gasparis, Melchioris et Baltassar, per eorum intercessionem et merita, corporis sanitatem, et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum...

Módlmy się. Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego...