wtorek, 18 stycznia 2011

Konfraternia Św. Piotra w Polsce

Bractwo Kapłańskie Św. Piotra rozpoczęło w Polsce działalność Konfraterni Św. Piotra. Oficjalna strona Bractwa podaje, że Konfraternia ma już ponad 3000 członków na całym świecie. W Polsce wciąż brakuje kapłanów mogących z pełnym zaangażowaniem rozwijać tradycyjne duszpasterstwa toteż warto pamiętać w naszych modlitwach o tradycyjnych instytutach kapłańskich. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konfraterni.

Czym jest Konfraternia Św. Piotra?
Jest to stowarzyszenie, które zrzesza tych, którzy czują się przywiązani do Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra oraz tych, którzy pragną wesprzeć jego charyzmat poprzez modlitwę i ofiarę. Konfraternia przyczynia się do służby Kościołowi poprzez wspieranie licznych powołań, uświęcenie kapłanów oraz ich duszpasterskich przedsięwzięć.

Od kiedy Konfraternia Św. Piotra działa w Polsce?
Konfraternia Świętego Piotra rozpoczęła swoje istnienie z początkiem września 2010 r. W Polsce sprawuje nad nią pieczę x. dk. Marek Grabowski FSSP, który od wakacji 2010 na stałe zasila Kapłańskie Bractwo Św. Piotra stacjonujące w Krakowie.

Jakie korzyści duchowe otrzymują członkowie Konfraterni?
Ich zobowiązania stawiają członków pomiędzy jednymi z najbardziej wiernych dobroczyńców i z tego względu są oni w sposób szczególny beneficjentami codziennych modlitw księży oraz seminarzystów Kapłańskiego Bractwa Św. Piotra. Najświętsza Ofiara Mszy Św. jest sprawowana każdego miesiąca w intencji członków Konfraterni w każdym regionie. Przewidziane są również rekolekcje, jak i duchowe instrukcje.

Jak zostać członkiem Konfraterni?
1. Wypełnić formularz członkostwa i odesłać go na adres domu Bractwa Św. Piotra.
2. Kapłańskie Bractwo Św. Piotra odeśle następnie certyfikat członkostwa. Zobowiązania stają się aktualne z momentem otrzymania certyfikatu.
3. Członkowie muszą mieć ukończony 14 rok życia.
4. Członkostwo ma charakter czysto duchowy i nie daje żadnych praw ani zobowiązań innych jak duchowe wsparcie w modlitwie i miłości ofiarnej w zgodzie z zobowiązaniami przewidzianymi powyżej.
5. Zobowiązania te, same w sobie, nie obligują pod karą grzechu.
6. Członkostwo i zobowiązania są odnawiane automatycznie co roku w święto Katedry Świętego Piotra (22.II), chyba że wyraźnie przewidziane inaczej.

Więcej informacji można uzyskać wypełniając formularz kontaktowy na polskiej stronie Bractwa Św. Piotra.