czwartek, 30 grudnia 2010

Nowi członkowie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

29 grudnia 2010 roku Stolica Apostolska ogłosiła, do których dykasterii Kurii Rzymskiej zostali przypisani purpuraci wyniesieni przez Ojca Świętego do godności kardynalskiej na konsystorzu w dniu 20 listopada 2010 roku. Nowymi członkami Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zostali:
  • kard. Raymond Leo Burke; Prefekt Sygnatury Apostolskiej
  • kard. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don; Arcybiskup Colombo
  • kard. Mauro Piacenza, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa;
  • kard. Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych;
  • kard. Kazimierz Nycz; Arcybiskup Warszawski;
  • kard. Velasio De Paolis, Przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej.
Trzech z wymienionych hierarchów sprawowało Msze święte pontyfikalne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Są to kardynałowie: Burke, Ranjith i De Paolis.

Źródło: NLM