czwartek, 30 grudnia 2010

Kard. Burke odprawił Mszę św. pontyfikalną w seminarium Franciszkanów Niepokalanej w Rzymie

Jak podanie portal NLM, w niedzielę 26 grudnia JE Raymond Leo kard. Burke odprawił Mszę św. pontyfikalną w seminarium Franciszkanów Niepokalanej w Rzymie. Msza była sprawowana na święto patrona O. Stefano Maria Manelliego oraz w podzięce za podniesienie Jego Eminencji do godności kardynalskiej. Części stałe Mszy św. odśpiewał chór mieszany Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej przybyłych z różnych klasztorów we Włoszech. Chór poprowadzili s. Maria Cecilia Manelli i O. Giovanni Maria Manelli, co zaowocowało mistrzowskim wykonaniem i podkreśliło wielkość Mszy świętej. Zakonnicy i zakonnice mieli również znakomitą sposobność goszczenia u siebie JE bp Gino Realiego z rzymskiej diecezji Porto-Santa Rufino.

W homilii celebrans podkreślił potrzebę piękna i świetności liturgii świętej, przywołując słowa Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI z listu do biskupów z okazji papieskiego moto proprio „Summorum Pontificum:” „Nie jest czymś właściwym odnoszenie się do tych dwóch wersji Mszału Rzymskiego jako do "dwóch rytów". To raczej podwójne użycie jednego i tego samego rytu”. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, pozostaje świętym i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Fakt ten skłania nas do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce …”


Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak