środa, 24 listopada 2010

Realizacja motu proprio we Francji: aby księża zdobyli się na odwagę

Francuski portal chretiente.info informuje, że w ubiegłą niedzielę, w Wersalu, z okazji trzeciej rocznicy publikacji motu proprio Summorum Pontificum, odbyła się dyskusja organizowana przez stowarzyszenie Reunicatho, która zgromadziła około 700 osób. Daniel Hamiche [prezes stowarzyszenia] rozpoczął debatę od stwierdzenia, że forma nadzwyczajna rytu rzymskiego powinna, dzięki częstszej i bardziej powszechnej celebracji, stać się formą zwyczajną, zaś forma zwyczajna, poprzez słynną reformę reformy, winna zejść na drugi plan. Według statystyk w ciągu 3 lat w Francji przybyło 80 nowych miejsc celebracji formy nadzwyczajnej. Jednak Daniel Hamiche, jak każdy inny handlowiec, ma świadomość, że to popyt rodzi podaż, a nikt nie prosi o towar, którego nie zna. Hamiche zaproponował więc nowy kierunek wdrażania zaleceń motu proprio:

- celebracja w każdą niedzielę i święta w każdej diecezji,
- każdy biskup powinien celebrować Mszę św. w formie nadzwyczajnej w podległej mu katedrze przynajmniej raz w roku,
- w każdym seminarium duchownym powinna być nauczana celebracja w formie nadzwyczajnej,
- w ramach Konferencji Episkopatu Francji powinna powstać specjalna komisja zajmująca się aplikacją motu proprio.


Następnie czterej prelegenci podzielili się swoim doświadczeniem:
- pierwsza wypowiedź dotyczyła parafii św. Klotyldy w Paryżu (VII dzielnica), w której ustalono celebrację w formie nadzwyczajnej na poniedziałek, natomiast, na wyraźne wskazanie arcybiskupa, odmówiono celebracji niedzielnej;
- druga – dotyczyła parafii św. Marii Magdaleny w Plessis-Robinsons (departament 92), gdzie zgodzono się na celebrację w każdą niedzielę;
- jako trzeci zabrał głos przedstawiciel parafii w dolinie Montmorency (departament 95), w której Msza św. w formie nadzwyczajnej sprawowana jest nieregularnie;
- jako ostatni wypowiadał się przedstawiciel parafii Najświętszej Maryi Panny w Wersalu, gdzie prośba o celebrację w formie nadzwyczajnej została odrzucona.

Następnie przemawiał ks. Nicola Bux, konsultant Urzędu do Spraw Papieskich Celebracji Liturgicznych i członek dwóch dykasterii, który poświęcił swój wykład kwestiom liturgii i realizacji woli Ojca Świętego. Ks. Bux podkreślił, że biskupi francuscy, którzy lubują się w dyskusjach z przedstawicielami innych religii, powinni zacząć rozmawiać również z samymi katolikami i przestać bać się owieczek z własnego stada! Muszą oni skonfrontować się z otaczającą ich rzeczywistością, a nie ze stworzonymi przez siebie ideami. Przypomniał także, że forma nadzwyczajna istnieje dla dobra całego Ludu Bożego, a nie tylko dla jakiejś mniejszości i że może być wykorzystana jako wzór dla lepszej celebracji formy zwyczajnej. Zaznaczył, że we Włoszech to księża zajęli się wdrażaniem motu proprio, życząc tym samym takiej odwagi księżom francuskim. Na koniec ks. Nicola Bux dodał, że odmowa celebracji w formie nadzwyczajnej może być traktowana jako zerwanie komunii z Ojcem Świętym.

Tłumaczenie: Katarzyna Szczepańska-Wocial