środa, 3 listopada 2010

Nowi doradcy w Kongregacji Kultu Bożego

Ojciec Święty mianował dzisiaj nowych doradców w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wśród nich są dobrze znani z naszego portalu: ks. Nicola Bux, profesor w Instytucie Ekumeniczno-Patrystycznym w Bari, autor książki "Reforma Benedykta XVI", ks. Mauro Gagliardi, profesor na Papieskim Ateneum "Regina Apostolorum" w Rzymie, o. Cassian Folsom OSB, Przeor Benedyktynów w Nursji, profesor związany z Papieskim Instytutem Liturgicznym Anzelmianum w Rzymie, o. Michael John Zielinski OSB, wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury i Archeologii Sakralnej.