piątek, 26 listopada 2010

Niepokój polskich kleryków w seminarium w Chur w Szwajcarii

Niemiecka sekcja Radia Watykańskiego podała, że ks. bp Vitus Huonder i ks. Ernst Fuchs, rektor seminarium św. Lucjusza w Chur w Szwajcarii, omówili sytuację panującą w seminarium. Debata miała miejsce z okazji spotkania rady kapłańskiej oraz rady świeckich teologów i diakonów.

Zgodnie z treścią informacji podanych przez organy diecezjalne we wtorek, spotkanie członków rad z ordynariuszem miało miejsce 17 listopada. Według ks. Fuchsa wspólnotą seminaryjną miały w ostatnim roku studiów „wstrząsać liczne niepokoje”. Jak dowiedziała się we wtorek agencja prasowa ‘Kipa’, ich źródłem są konserwatywni studenci z Polski. W wyjaśnieniach wobec zebranego gremium ks. Fuchs podkreślił też, że między nim a biskupem nie występowały nigdy istotne różnice na płaszczyźnie merytorycznej. Zapytany o zamierzenia w sprawie podejmowania zadań dotyczących „szkolenia własnych księży w zakresie sprawowania nadzwyczajnej formy liturgii”, biskup ordynariusz miał zapewnić członków rad, że w tej kwestii nie przewiduje się „równoległego dokształcania”, ale raczej bezpośrednie wywieranie przez ordynariusza wpływu na owe kręgi i ich integrację z diecezją.

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak