sobota, 27 listopada 2010

Jak sobór pastoralny mógł przerodzić się w sobór „superdogmatyczny”? – sesja naukowa poświęcona Soborowi Watykańskiemu II w Rzymie

(katholisches.info) Seminarium Teologiczne Immacolata Mediatrice Franciszkanów Niepokalanej organizuje w dniach 16-18.XII.2010 r. sesję naukową poświęconą Soborowi Watykańskiemu II. Bodźcem do zorganizowania imprezy dla przywiązanego do Tradycji Zakonu Franciszkanów Niepokalanej o ścisłej regule stało się przemówienie papieża Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 r. Ojciec Święty stwierdził wówczas, że w okresie posoborowym doszło do zderzenia dwóch różnych hermeneutyk, tj. autentycznej hermeneutyki ciągłości w procesie odnowy oraz innej hermeneutyki, która wywołała zamieszanie, bowiem zamiast tekstów soborowych stworzyła „ducha” Soboru i doprowadziła do hermeneutyki zerwania.
Uczestnicy sesji naukowej będą rozpatrywać Sobór Watykański II i jego teksty z różnych perspektyw, celem wydobycia na światło dzienne jego prawdziwej natury i rzeczywistych, tj. pastoralnych, celów. Zatem, jak zauważyli Franciszkanie Niepokalanej w zapowiedzi, nie należy czynić z Soboru Watykańskiego II soboru „II kategorii”. Przeciwnie, należy zwrócić uwagę na jego duszpasterski charakter, który po raz pierwszy stał się właściwością soboru powszechnego — albowiem nie dogmaty i dogmatyka znalazły się w jego centrum, lecz problem głoszenia i objaśniania nauczania wszechczasów współczesnemu światu.
Uczestnicy sesji zajmą się także sprawą tego, jak w okresie posoborowym mogło dojść do przeinaczenia wyraźnie pastoralnego charakteru Soboru i stworzenia zeń Soboru „superdogmatycznego”, gdy jednocześnie w imię charakteru pastoralnego uznano dogmatykę za “zbyteczną”.

II Sobór Watykański - Sobór pastoralny: analiza historyczno-filozoficzno-teologiczna

Sesja: 16. – 18.XII.2010 r.

Institut Maria SS. Bambina
Via Paolo VI 21
00193 Rzym

Program

Czwartek, 16.XII.2010 r.

9.15
Otwarcie sesji

9.30
Wykład: ks. prof. Brunero Gherardini, Papieski Uniwersytet Laterański:
Pastoralny charakter Soboru Watykańskiego II: ocena

10.30 Przerwa

11.00
Krótki referat: o. prof. Rosario M. Sammarco, Seminarium Teologiczne Immacolata Mediatrice:
Ciągłe kształcenie księży w świetle dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis

11.30
Referat: o. prof. Ignacio Andereggen, Papieski Uniwersytet Gregoriański:
Nowoczesność: analiza filozoficzna problemu

16.00
Referat: prof. Roberto de Mattei, Europejski Uniwersytet Rzymski:
Kościół w XX wieku: przykłady pewnej nagłej zmiany

17.00
Referat: prof. Yves Ciron: dyrektor Dictionnaire de biographie française:
Od Vaticanum I do Vaticanum II: papieże przed możliwym soborem

18.00
Dyskusja z prelegentami

Piątek, 17.XII.2010 r.

9.30
Referat: o. Paolo M. Siano, Seminarium Teologiczne Immacolata Mediatrice:
Osobistości, fakty i wpływy na Soborze Watykańskim II (1962-1965)

10.30
Przerwa

11.00
Krótki referat: o. prof. Giuseppe M. Fontanella, Seminarium Teologiczne Immacolata Mediatrice:
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis a życie religijne. Do czego doprowadziły eksperymenty duszpasterskie?

11.30
JE Mons. Athanasius Schneider, sufragan Karagandy:
Teologia pastoralna: zmiany w świetle Soboru Watykańskiego II – ku poprawnemu odczytaniu Soboru

16.00
Referat: o. prof. Serafino M. Lanzetta, Seminarium Teologiczne Immacolata Mediatrice:
Teologiczne zbliżenie do Soboru Watykańskiego II: status quaestionis

17.00
Referat: ks. dr Florian Kolfhaus, Sekretariat Stanu:
Zapowiedź nauki pastoralnej – centralne uzasadnienie Soboru Watykańskiego II. Studia dotyczące dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio, deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae oraz deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostre Aetate

18.00
Dyskusja z prelegentami

Sobota, 18.XII.2010 r.

9.30
Referat: JE Mons. Agostino Marchetto, były Sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Emigrantów i Podróżujących:
Odnowa we wnętrzu Tradycji

10.30
Przerwa

11.00
Referat: ks. prof. Don Nicola Bux, Instytut Ekumeniczny Bari:
Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium i jej posoborowa realizacja: od adaptacji do nieprzestrzegania Ius divinum w liturgii

12.00
Zamknięcie sesji przez JE Velasio kard.de Paolisa, Przewodniczącego Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej:
Prawo przy budowie kościoła

Informacje można uzyskać pod adresem:
Franciszkanie Niepokalanej
Casa Mariana “Regina di tutti i Santi”
Borgo Ognissanti 42
50123 Firenze
Tel. -+39-055-2398700
fifirenze@immacolata.ws
www.catholicafides.blogspot.com


Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak