niedziela, 7 listopada 2010

Działajcie tak dalej!

3 listopada br., podczas audiencji generalnej, Benedykt XVI spotkał się osobiście z przedstawicielami ścisłego kierownictwa niemieckiego stowarzyszenia Pro Missa Tridentina. Organizacja ta zrzesza wiernych zabiegających o należyte miejsce w Kościele tradycyjnej liturgii, podejmuje też trud obrony praw wiernych pragnących ją poznać i w niej uczestniczyć. Delegacja zaprezentowała Papieżowi sytuację panującą na niemieckim obszarze językowym w trzy lata po motu proprio Summorum Pontificum.

Podczas spotkania Benedykt XVI wyraził swoje zadowolenie z powodu wizyty "gości z Niemiec", których natychmiast rozpoznał. Przewodnicząca Monika Rheinschmitt zaprezentowała Ojcu Świętemu statystyki i raporty dotyczące doświadczeń kapłanów oraz świeckich z realizacji motu proprio Summorum Pontificum. Papież wykazał duże zainteresowanie przedstawionym materiałem, zachęcając członków organizacji do kontynuowania prac. Delegacja z Niemiec odwiedziła w tych dniach również Komisję Papieską Ecclesia Dei oraz Kardynała Canizaresa.