niedziela, 10 października 2010

Wizytacja duszpasterska i Bierzmowanie w Rzeszowie

W niedzielę 10 października we Mszy św. odprawianej wg Mszału bł. Jana XXIII w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie o godz. 15 udział wziął J.E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny. Obecność Ks. Biskupa wpisana została w ramy wizytacji duszpasterskiej Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej, kultywującego liturgię wg usus antiquior. Przed Mszą św. Ks. Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania jednemu z członków Duszpasterstwa, zgodnie z tradycyjnym pontyfikałem rzymskim.

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej powołał do istnienia ks. bp Kazimierz Górny w dniu 3 stycznia 2007 r. Podczas kazania ks. dr Krzysztof Tyburowski, moderator Duszpasterstwa, przedstawił po krótce jego historię i dokonania. Przypomniał, że od pierwszej Mszy św. wg Mszału bł. Jana XXIII odprawionej uroczyście w Rzeszowie po reformie liturgicznej, minęło w tym roku 10 lat. Wskazał na wkład, jaki w rozwój tradycyjnej liturgii w tym mieście mieli księża z Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Ks. Moderator zaznaczył, że działające od blisko 4 lat Duszpasterstwo przyczynia się do upowszechniania liturgii Mszy św. trydenckiej w wielu miejscowościach diecezji, pomaga w nauce jej sprawowania kapłanom diecezjalnym, a także utrzymuje stały kontakt z klerykami studiującymi w diecezjalnym seminarium duchownym. Wspólnota gromadzi w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie na coniedzielnych Mszach św. łącznie ok. 200 osób i liczba ta powoli, ale ustawicznie wzrasta.

Ksiądz Biskup Kazimierz Górny podziękował zebranym wiernym za zaangażowanie w pielęgnację liturgii Kościoła oraz piękne śpiewy w języku łacińskim. Zaznaczył, że Eucharystia powinna być centrum życia każdego chrześcijanina. Członkowie Duszpasterstwa, którzy przywiązują do niej szczególną wagę, powinni mieć zawsze na uwadze, że w Eucharystii obecny jest żywy Chrystus. Jest on głównym punktem odniesienia w życiu nas wszystkich, ku Niemu powinny kierować się nasze myśli i działania.


Więcej zdjęć w galerii internetowej Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej.