wtorek, 19 października 2010

Rozwój Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Anglii

Podając ostatnio statystyki Bractwa Kapłańskiego św. Piotra zauważyliśmy, że w ostatnim roku znacznie wzrosła ilość kanonicznie erygowanych domów Bractwa. W numerze 7 periodyku Dowry wydawanego przez Bractwo w Anglii, przełożony Domu św. Jana Fishera w Reading wyjaśnia jakie znaczenie ma oficjalne erygowanie ich Domu. Jest to pierwszy przypadek kanonicznego ustanowienia domu tradycyjnego zgromadzenia w Wielkiej Brytanii. Poniżej przytaczamy tłumaczenie tekstu ks. Armanda de Malleray FSSP pt. Nadanie kanonicznego statusu naszemu domowi.

Drodzy wierni i przyjaciele!

Z radością chciałbym się podzielić ważnymi informacjami. Bractwo Kapłańskie św. Piotra w Anglii, z siedzibą w Reading (diecezja Portsmouth), zostało kanonicznie erygowane z dniem 1 sierpnia 2010 roku. Minęły już cztery lata odkąd nasze Bractwo zaczęło odprawiać coniedzielną Mszę w Reading. Minęły już także dwa lata odkąd zamieszkaliśmy na stałe w Reading. To już półtora roku odkąd zaczęliśmy prowadzic życie wspólnotowe z ks. Leworthy. To już rok odkąd zaakceptowano naszą ofertę na zakup naszego domu na Eastern Avenue w Reading.

Kanoniczna erekcja naszych domów na całym świecie jest dokonywana przez przełożonego generalnego naszego Bractwa ks. Jana Berga. Jednak z punktu widzenia prawa kanonicznego, taka kanoniczna erekcja zawsze wymaga pozwolenia na piśmie od ordynariusza diecezji. Jesteśmy bardzo wdzięczni biskupowi Kryspinowi Hollis, który udzielił zgody na kanoniczną erekcję Domu św. Jana Fishera w swojej diecezji (Reading jest częścią diecezji Portsmouth). Poniżej przytaczam fragmenty Kodeksu Prawa Kanonicznego, które szczegółowo opisują wam znaczenie tego kroku. Cenną konsekwencją tej decyzji jest zgoda na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Należy także zaznaczyć, ze kanoniczna erekcja nie jest ograniczona czasowo i ma charakter trwały.

Kanoniczne ustanowienie naszego Domu jest formalnym uznaniem naszej obecności w diecezji i akceptacją naszej posługi. Przełożony naszej wspólnoty oraz biskup ordynariusz znaleźli wystarczające gwarancje stabilności zarówno materialnej jak i duchowej. Nasz Dom nie mógłby być erygowany kanonicznie gdyby charyzmat czy posługa jego członków lub nasze zasoby materialne nie dawały wystarczającej nadziei na owocną kontynuację działania takiej nowej jednostki prawnej w diecezji.

Biskup Hollis pozytywnie odpowiedział na prośbę naszego Bractwa odnośnie ustanowienia naszego Domu, chociaż wcale nie był zobligowany do przychylności w tym zakresie. Fakt, że po konsultacji ze swoją Radą odpowiedział pozytywnie, oznacza, że widzi naszą obecnośc i służbę Bractwa Kapłańskiego św. Piotra jako zgodną z tożsamością i pomyślnością jego diecezji. Dzisiejsza kanoniczna erekcja może byc widziana jako kontynuacja jego decyzji powierzenia kilka lat temu naszemu Bractwu stałego duszpasterstwa w Reading, jako kontynuacja jego pozwolenia na przybycie drugiego księdza do pracy tutaj, a także jako kontynuacja jego zgody na to, aby organizacja "FSSP Anglia" została ustanowiona w ramach struktur diecezjalnych, co sprawiło, że cały proces prawny był dla nas łatwiejszy (n.b. organizacja "FSSP Anglia" jest obecnie niezależna od diecezji).

Nasza służba Kościołowi w naszej siedzibie w Reading dostała zatem oficjalną aprobatę. Jest to dla nas zachętą, aby służyć w dobrej i owocnej harmonii z diecezją, jak to było naszym celem od samego początku. Z tej perspektywy, jako przełożony Domu św. Jana Fishera i jako kapłan odpowiedzialny za ten apostolat, na pewno razem z moimi współbracmi będę kontynuował te pracę.

Reading jest także pierwszym i na razie jedynym miejscem w Wielkiej Brytanii, gdzie tradycyjna wspólnota kapłańska prowadzi stałe duszpasterstwo z oficjalnym pozwoleniem biskupa ordynariusza. Ta kanoniczna erekcja Domu św. Jana Fishera jest w tym kraju precedensem, który daje nadzieję na przyszłość. Zapewnia to stabilną podstawę posługi naszego Bractwa w Reading, ale ponadto ma znaczenie dla was wszystkich, którzy nie mieszkają blisko Reading. Dlatego jesteśmy z tego punktu widzenia jeszcze bardziej wdzięczni biskupowi Kryspinowi Hollis za jego zgodę.

W dniu kanonicznego ustanowienia naszego Domu (niedziela, 1 sierpnia) uroczysta Msza dziękczynna była odprawiona w kościele św. Williama w intencji naszego Bractwa i za tych wszystkich, którzy nas wspierają finansowo i modlitewnie. We Mszy asystowali mi ks. McCarthy FSSP jako diakon oraz ks. Leworthy FSSP jako subdiakon. Także i was otaczaliśmy swoją modlitwą. Nasz przełożony generalny ks. Jan Berg FSSP przybędzie do Reading w niedzielę, 3 października na uroczystą inauguację naszego Domu św. Jana Fishera. Tego dnia, po Mszy o godz. 11, zapraszam was wszystkich na ceremonię poświęcenia naszego Domu oraz na poczęstunek. Niech was wszystkich Bóg błogosławi za wasze wsparcie.


Ks. Jan Berg w Domu Bractwa w Reading (źródło: www.fssp.co.uk/england)

Kodeks Prawa Kanonicznego o ustanawianiu domów instytutów kapłańskich:

Kan. 609 -

§ 1. Domy instytutu zakonnego są erygowane przez władzę kompetentną zgodnie z konstytucjami, po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego.

Kan. 610 -

§ 1. Dokonując erekcji domu trzeba mieć na uwadze pożytek Kościoła oraz instytutu, jak również zadbać o to, co jest potrzebne do właściwego podjęcia przez członków życia zakonnego zgodnie z celami i duchem instytutu.

§ 2. Dom wolno erygować jedynie wtedy, gdy roztropnie się przewiduje, że będzie można odpowiednio zaradzić potrzebom członków.

Kan. 611 - Zezwolenie biskupa diecezjalnego na założenie domu zakonnego jakiegoś instytutu zawiera w sobie prawo do:

1° prowadzenia życia zgodnie z charakterem i własnymi celami instytutu;

2° wykonywania zgodnie z przepisami prawa własnych dzieł z uwzględnieniem warunków dołączonych do zezwolenia;

3° posiadania kościoła, gdy idzie o instytuty kleryckie, z zachowaniem przepisu kan. 12 15, § 3, oraz wykonywania świętych posług zgodnie z przepisami prawa.