poniedziałek, 25 października 2010

Kardynał udzielił święceń zgodnie z usus antiquior

W niedzielę 24 października ks. abp Velasio de Paolis, Arcybiskup tytularny Thelepte, przewodniczący Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, nominowany na kardynała przez Benedykta XVI na konsystorzu 20 listopada, udzielił święceń diakonatu dziewięciu członkom zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej. Uroczysta Msza św. pontyfikalna oraz święcenia były sprawowane zgodnie z usus antiquior.

Oto kilka zdjęć, zamieszczonych na portalu Orbis catholicus.