czwartek, 21 października 2010

Dziesięciu Polaków przygotowuje się do kapłaństwa w tradycyjnych zgromadzeniach kapłańskich

Polscy klerycy studiują w tradycyjnych seminariach podległych watykańskiej komisji Ecclesia Dei: Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) i Instytutu Dobrego Pasterza (IBP). Klerycy ci przygotowują się do posługi kapłańskiej wyłącznie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nauka w tradycyjnym seminarium trwa 6 (IBP) lub 7 lat (FSSP). Pierwszy rok jest rokiem duchowości, kolejne dwa lata to studia filozoficzne, ostatnim etapem są studia teologiczne.

Jeśli Bóg pozwoli to w przyszłym roku w tradycyjnych zgromadzeniach zostanie wyświęconych dwóch Polaków. W Instytucie Dobrego Pasterza święcenia przyjmie subdiakon Sergiusz pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej, przebywający obecnie na praktykach we Francji. W Bractwie Kapłańskim św. Piotra święcenia przyjmie diakon Marek Grabowski pochodzący z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, kończący studia teologiczne w Krakowie.

W seminarium FSSP w Wigratzbad filozofię studiuje kl. Łukasz - pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej w Diecezji Münster w Niemczech. We wrześniu do tego bawarskiego seminarium zostało przyjętych trzech Polaków: Jaromir z Diecezji Tarnowskiej, Jakub z Diecezji Toruńskiej oraz Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej.

W seminarium IBP w Courtalain we Francji filozofię studiują kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej, kl. Karol z Diecezji Radomskiej oraz kl. Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej. W tym roku do tego francuskiego seminarium wstąpił Bartłomiej z Diecezji Rzeszowskiej.

Księża i seminarzyści seminarium w Courtalain (źródło: www.seminairesaintvincent.fr)

Każdy, kto chciałby finansowo wspomóc studia seminarzystów IBP może uzyskać na ten temat więcej informacji na polskiej stronie Instytutu Dobrego Pasterza.

Fundacja ks. Wojciecha Grygiela FSSP - Constitues Eos wspiera seminarzystów Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra.

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!