środa, 15 września 2010

Relacja z Mszy św. w Pionkach

We wtorek 14 września 2010 roku w Pionkach w parafii św Barbary została odprawiona uroczysta Msza św z asystą niższą w klasycznym rycie rzymskim. Msza św. była uczczeniem III rocznicy Motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Piotr Wojciechowski, wikariusz parafii. Kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu Pionkowskiego i proboszcz parafii św. Barbary w Pionkach ks. kan. Stanisław Bujnowski. Ceremoniarzem był alumn WSD w Radomiu Dawid Karaś. Mszę św. zakończyło wspólne odśpiewanie Te Deum.