czwartek, 16 września 2010

Msza św. w Płońsku

Na stronie internetowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku wśród ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 12 września br. znalazła się zapowiedź regularnej celebracji Mszy św. wg Mszału bł. Jana XXIII z 1962 r. Oto jej treść:
Zgodnie z myślą Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażoną w liście apostolskim „Summorum Pontificum”, w odpowiedzi na prośbę grupy osób świeckich obydwu płońskich parafii, w porozumieniu z Biskupem Płockim, w naszym mieście Płońsku w ostatnie niedziele miesiąca będzie sprawowana regularnie Msza św. w tzw. nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, popularnie zwana Mszą św. Trydencką. Starsze osoby zapewne pamiętają tę wielowiekową formę liturgii Kościoła Rzymsko-katolickiego, różniącą się od dzisiejszej powszechnie obowiązującej, przede wszystkim używanym językiem łacińskim, innym kierunkiem celebracji ze strony kapłana (jest on zwrócony jako przewodnik ludu Bożego i pośrednik w kierunku krzyża i ołtarza) oraz rozbudowaną symboliką i gestykulacją. Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwszą taką formę liturgii, na Mszę Trydencką, w niedzielę 26 września, o godz. 14.00, do kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Jednocześnie informujemy, że w przyszłą niedzielę idea ta zostanie przybliżona w specjalnej katechezie zamieszczonej w naszej gazetce parafialnej.